Kreft – molekylære mekanismer og genetiske risikofaktorer

Forskningsgruppen vår fokuserer på forskjellige aspekter ved kreft – inkludert genetiske risikofaktorer for lungekreft, biomarkører i blod for tidlig oppdagelse av lungekreft, genetiske faktorer som påvirker effekten av smertebehandling innen kreft, mekanismer for kreft kakeksi (alvorlig vekttap), så vel som antikreft-effekter av marine fettsyrer og deres potensiale for forebygging eller behandling av kakeksi. Modellsystemer inkluderer cellekulturer, dyremodeller og større pasient og befolkningsbaserte kohortstudier.

Vi samarbeider med forskere ved flere institutter på NTNU og St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim, og internasjonalt gjennom European Palliative Care Research Centre (PRC).

Prosjekter:

  • Blod gen-ekspresjon i lungekreftdiagnostikk
  • Kreft kakeksi – molekylære mekanismer
  • Genetiske risikofaktorer ved lungekreft
  • Genetikk og befolkningsstruktur
  • Genetikk i opioid behandling av alvorlige kreftsmerter
  • Marine fettsyrer og kreft

Les mer om prosjektene på våre engelske sider.