HuLARS – HuNT Longitudinal Ankylosing spondylitis and Rheumatoid arthritis Study

Formålene med HuLARS er å undersøke sammenhengene mellom ulike typer risikofaktorer for hjerte- og karsykdom ved leddgikt og Bekhterevs sykdom: livsstilsfaktorer, betennelse (inflammasjon) og genetisk disposisjon. Vi undersøker også hvilke genetiske varianter som medfører økt risiko for å utvikle disse leddsykdommene.

Mange av studiene foregår i samarbeid med forskere i utlandet. Dypere forståelse av mekanismene for sykdomsutvikling og økt forekomst av hjerte- og karsykdom kan legge grunnlag for bedre diagnostikk, behandling og forebyggelse.

Hva har vi funnet i HuLARS så langt?

Flere analyser av HuLARS-dataene er i gang og nye resultater vil bli lagt her ut når de foreligger.

Slik foregår HuLARS

HuLARS har pågått siden 2009, og bygger på data fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT). Vi har identifisert de som hadde leddgikt eller Bekhterevs i HUNT2 (1995-1997) og HUNT3 (2006-2008). Noen deltok begge ganger, slik at vi også kan studere endringer i risikofaktorer med tiden. Vi planlegger oppfølging i den fremtidige HUNT4.

I tillegg til svar fra spørreskjema og funn ved den kliniske undersøkelsen i HUNT, har vi resultater fra typing av arvelige risikovarianter. Vi har også innhentet informasjon om hjerteinfarkt fra Hjerteinfarktregisteret i Midt-Norge og om eventuell død fra Dødsårsaksregisteret. Fra Reseptregisteret har vi informasjon om medikamentbehandling, slik at vi kan undersøke om medisinene mot leddbetennelsen også kan redusere risikoen for hjerte- og karsykdom. Funnene sammenlignes med resultatene fra HUNT-deltagere uten leddsykdom.

HuLARS er spesielt godt egnet til å avdekke nye sammenhenger fordi vi har gode data både om livsstilsfaktorer og arveanlegg fra mange tusen personer.

HuLARS er godkjent av Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskning (REK Midt) og Datatilsynet.

HuLARS har fått støtte av Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og NTNU, samt Norges Forskningsråd.

Les mer om leddgikt og Bekhterevs.


Wed, 05 Apr 2017 09:27:09 +0200
Hånd med leddgikt. Foto: Mari Hoff

Kontakt