Hjerteinfarkt og diabetes

Vi undersøker hvordan inflammasjon bidrar til hjerte- og karsykdom. Svært mange forskjellige celler og molekyler inngår i et komplisert samspill under inflammasjon, og vi studerer blant annet markører for aktivering av ulike deler for å lære mer om mekanismene. Vi undersøker også effekten av variasjoner i arveanleggene for proteiner som inngår i inflammasjon. Flere av studiene omfatter deltagere i Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT).

Noen av våre funn:

Angina og hjerteinfarkt

Angina og hjerteinfarkt er vanlige former for hjerte- og karsykdom. De oppstår når blodforsyningen til selve hjertemuskelen blir mindre enn behovet slik at oksygentilførselen blir for dårlig. Ved angina er det fortsatt en viss tilførsel, men pasienten får brystsmerter ved anstrengelser når hjertet skal ta i litt ekstra. Ved hjerteinfarkt er tilførselen så lav at noen av hjertemuskelcellene dør, ofte på grunn av en blodpropp som tetter helt igjen en av kransårene til hjertet (koronarkarene).

De vanligste formene for hjerte- og karsykdom skyldes aterosklerose (åreforkalkning). Det er en kronisk betennelse (inflammasjon) som gir forandringer i åreveggene, såkalte plakk. De gjør karene trangere og begrenser blodstrømmen. Angina og evt. hjerteinfarkt oppstår når karforandringene blir uttalte. Personer med aterosklerose i koronarkarene kan også få hjerterytmeforstyrrelser, som i verste fall leder til plutselig død.

Risikofaktorer

De såkalte «klassiske risikofaktorene» for hjerte- og karsykdom omfatter røyking, høyt kolesterol, overvekt, høyt blodtrykk, lite fysisk aktivitet og høyere alder. Diabetes er en viktig risikofaktor for hjerte- og karsykdom. Høyt blodsukker trigger immunforsvaret. Ved diabetes øker derved inflammasjonen i karveggene og aterosklerosen blir mer alvorlig. Menn har også større risiko enn kvinner. Noen har dessuten arvet en sterkere disposisjon for hjerte- og karsykdom.


Wed, 05 Apr 2017 09:22:26 +0200
Blodsukker test ved diabetes

Kontakt