Instituttgruppe for gynekologi og obstetrikk

Instituttgruppen for gynekologi og obstetrikk er ansvarlig for undervisning og forskning innenfor gynekologi og obstetrikk. Forskningsaktiviteten er også delvis overlappende og delvis tverrfaglig med andre faggrupper slik som pediatri, morfologi (patologi) og endokrinologi.

Innen obstetrikk forskes det på fostermedisinske emner, metoder for termin- og vekstbestemmelse, og svangerskapsrelaterte studier med vekt på preeklampsi, overtid, og endokrinologiske problemstillinger som påvirker svangerskap, mm.

Innen gynekologi forskes det på inkontinens, urogenital fremfall, onkologi og infertilitet.

Faggruppen har et utstrakt samarbeid med Centre of Molecular Inflammation Research (CEMIR), og med Institutt for samfunnsmedisin (ISM) der flere stipendiater bruker Medisinsk fødselsregister og HUNT-materiale til epidemiologiske studier.

Forskningsgrupper

Samarbeidende sentre

Thu, 09 Feb 2017 09:43:59 +0100

Instituttgruppen for gynekologi og obstetrikk er ansvarlig for undervisning og forskning innenfor gynekologi og obstetrikk.

Kontakt

Instituttgruppeleder

Eszter Vanky