1. august 2017 slo Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer (LBK) og Institutt for kreftforskning og molekylærmedisin (IKMM) seg sammen til Institutt for klinisk og molekylær medisin (IKOM). Vi jobber fortløpende med å oppdatere nettsidene.


Forskning

Forskningen ved LBK omfatter både pasientnær klinisk forskning, grunnforskning og translasjonsforskning. Instituttets sammensetning, med de to store kliniske fagene pediatri og obstetrikk/gynekologi samt en rekke laboratoriefag, gir oss unike muligheter til translasjonsforskning.

Mange av forskningsgruppene samarbeider både med andre forskningsgrupper ved NTNU og St Olavs Hospital i det integrerte universitetssykehus, i tillegg til en rekke andre forskningsgrupper nasjonalt og internasjonalt.

Instituttets laboratorier for elektronmikroskopi og histologi inngår i kjernefasiliteten Cellular & Molecular Imaging Core Facility - CMIC.

LBK er inndelt i fire instituttgrupper:

Sentre og laboratorier tilknyttet instituttet


Forskning og undervisning går hånd-i-hånd. (Foto: Geir Mogen/NTNU).

Forskning ved Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer

Kontakt

NTNU, Det medisinske fakultet
Institutt for laboratoriemedisin, barne- og
kvinnesykdommer
Postboks 8905
7491 Trondheim

Telefon:
+47 72 57 38 00

Hjemmeside:

www.ntnu.no/lbk

Kontortider:
0800-1545 (mai-august 0800-1500)

Besøksadresse:
St. Olavs hospital, Laboratoriesenteret
Erling Skjalgson gt. 1

Postadresse:
NTNU, Det medisinske fakultet
Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer
Postboks 8905
7491 Trondheim