Hva kan vi lære av erstatningssaker i gynekologi?

Dette forskningsprosjektet kommer til å beskrive årsakene til erstatningskravene innen gynekologi til Norsk pasientskade erstatning (NPE). Håpet er at denne kunnskapen skal kunne øke kvaliteten på behandlingen og gi bedre pasientsikkerhet i fremtiden.

Konsekvensene av svikt i behandling er store, hovedsakelig for pasienter og deres pårørende, men også for helsearbeidere som er involvert i feilbehandling. For samfunnet betyr det også store summer.

Fram til nå har ikke erstatningssakene registrert hos NPE innen gynekologi blitt vitenskapelig bearbeidet, analysert eller offentliggjort.

Forskningsprosjektet planlegger å:

  • Kategorisere og systematisere sakene for å få en detaljert oversikt over hvilke typer skader det dreier seg om
  • Analysere om skaden er relatert til utredning, behandling eller oppfølgning
  • Undersøke på hvilket nivå det sviktet: systemnivå eller individnivå
  • Analysere årsaken til svikten: manglende kompetanse, manglende kommunikasjon, manglende rutiner eller at eksisterende rutiner ikke ble fulgt
  • Analysere om svikten/skaden var unngåelig, mulig unngåelig eller uunngåelig
  • Spesielt å studere svikt etter laparoskopisk kirurgi og etter forsinkelser i forbindelse med kreftbehandling.

Prosjektet er finansiert av:


Tue, 09 Aug 2016 10:36:04 +0200
Gruppebilde Erstatningssaker i gynekologi

Kontakt

Prosjektleder og hovedveileder:

Ph.d. kandidat:

  • Merethe Ravlo, overlege, spesialist i gynekologi og obstetrikk Kvinkkeklinikken, St. Olavs Hospital

Biveiledere: