CONTRAPOP

– en studie om anatomi og muskelstyrke i bekkenbunnen hos kvinner

Forskningen vil i første omgang ha betydning for kvinner som undersøkes og behandles for underlivsframfall (descens) og urinlekkasje. Resultatene vil gi økt forståelse av funksjon og dysfunksjon i bekkenbunnen og vil derfor kunne ha betydning for mange kvinner. En samfunnsmessig gevinst vil være bedre kunnskap om hvilke kvinner som har økt risiko for tilbakefall etter kirurgi, og kunnskap om tiltak for å forebygge tilbakefall. 

I CONTRAPOP studien ønsker vi å undersøke om systematisk bekkenbunnstrening i forkant av kirurgi kan bedre resultatet av operasjon. Vi ønsker også å sammenlikne styrke i bekkenbunnsmuskulatur hos kvinner som opereres for descens med kvinner fra normalbefolkningen (se UROPRO-studien). Vi vil utvikle en ultralydskala for mål av styrke og kontraksjon (evne til å knipe sammen) i bekkenbunnsmuskulaturen.

Alle kvinner som opereres for descens fra og med februar 2017 ved St. Olavs Hospital kan delta i studien fram til vi har rekruttert 150 kvinner (ca. 1 år). I samme periode vil vi i tillegg rekruttere 65 kvinner som opereres for inkontinens og 65 gravide for validering av ultralydskalaen.

Hva innebærer studien?

Descenspasienter som har vært undersøkt i gynekologisk poliklinikk og som søkes til operasjon kan delta i studien ved å gi skriftlig samtykke. De blir da randomisert til standard behandling eller bekkenbunnstrening og livsstilsråd i ventetiden (ca. 3 mnd.) før operasjon. De fyller ut et spørreskjema om symptomer på underlivsfremfall og lekkasje, og undersøkes ved tre anledninger: når de søkes til operasjon, rett før operasjon og etter 6 måneder.

Vi undersøker:

  • Styrke i bekkenbunnsmuskler
  • Grad av livmorfremfall eller fremfall av skjedevegg
  • Bekkenbunnsmusklene med ultralyd

Friske gravide undersøkes to ganger: rett før termin og 6 mnd. etter fødsel.

Inkontinenspasienter undersøkes to ganger: rett før kirurgi og 6 mnd. etter operasjon.

Mer informasjon om studien finnes i CONTRAPOP informasjonsbrosjyre (pdf).

Deltakelse i studien er frivillig

  • Studien gjennomføres i regi av Kvinneklinikken ved St. Olavs Hospital og NTNU.
  • Studien er godkjent av Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk Midt-Norge.
  • Studien er finansiert med midler fra Samarbeidsorganet.

Thu, 09 Feb 2017 09:51:43 +0100
Gruppebilde CONTRAPOP

Har du spørsmål?

Studieleder:

  • Maria Øyasæter Nyhus, PhD stipendiat og overlege ved gynekologisk avdeling St. Olavs hospital

Prosjektledere:

  • Ingrid Volløyhaug, Overlege Kvinneklinikken St. Olavs hospital / Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer, NTNU
  • Professor Kjell Å Salvesen, Klinikksjef Kvinneklinikken / Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer, NTNU

Samarbeidspartnere