Instituttgruppe for anatomi, patologi og rettsmedisin

Faggruppen driver forskning og undervisning innen anatomi, histologi, patologi og rettsmedisin.

Laboratorier

Elektronmikroskop-laboratoriet (EM-Lab): Laboratoriet har  to transmisjons-elektronmikroskop (TEM), og ett høyoppløsnings SEM (installert jan 2016). Én TEM er utstyrt med STEM og røntgen-mikroanalyse. Skanningmikroskopet har innebygget ultramikrotom for høyoppløselig 3D volume rekonstruksjon.

Cellelaboratoriet: Her dyrkes celler/cellelinjer til bruk i ulike forskningsprosjekt, og av teknikker som anvendes, kan nevnes molekylærgenetiske undersøkelser, «microarray» og elektronmikroskopi.

Histologilaboratoriet: Dette laboratoriet er en kjernefasilitet innen NTNU (Cellular and Molecular Imaging Core facility (CMIC)) der rekvirenter kan få utført histokjemiske, immunhistokjemiske og molekylærgenetiske undersøkelser (som in situ hybridisering).

Anatomi-enheten: Ved denne seksjonen utføres det balsamering og preparering av lik donert til undervisningsformål (disseksjon o.l.).

Forskningsprosjekt

Forskningsgrupper

Biobank

Tue, 06 Sep 2016 09:22:46 +0200

Gruppen forsker på og underviser i anatomi, histologi, patologi og rettsmedisin. (Foto: Geir Mogen)

Kontakt

Instituttgruppeleder: