top

Læringsfestivalen 2020

Takk til alle som fulgte oss!
Velkommen tilbake 3. - 4. Mai 2021

TEMA I 2020

  • studentaktiv læring
  • læringsarenaer
  • vurdering
  • læring og teknologi
 
 

Læringsfestivalen

Læringsfestivalen

Læringsfestivalens skal inspirere, motivere og vise gode, nye og spennende tilnærminger til undervisning og læring i universitets- og høyskolesektoren.

Læringsfestivalen er en møteplass der undervisere og engasjerte i utdanning møtes og utveksler kunnskap, erfaringer og forskningsresultater. På Læringsfestivalen kan du inspirere og bli inspirert gjennom å dele og ta del i nye spennende tilnærminger. Her kan du også knytte kontakter og etablere nettverk for videre samarbeid.

Læringsfestivalen 2020

På grunn av covid-19 kunne vi ikke møtes fysisk – men vi fikk et plaster på såret med digital konferanse 3. og 4. mai

Se opptak og presentasjoner fra Læringsfestivalen 2020 >>

Målgrupper for konferansen

Læringsfestivalens målgrupper er alle som er engasjert i høyere utdanning, slik som studenter, vitenskapelige ansatte, ansatte innenfor det administrative, tekniske og pedagogiske støtteapparatet, ansatte innenfor utdanningsledelse; dekaner, programansvarlige, undervisningsledere, studieveiledere, studenter og utdanningenes øvrige interessenter; ansatte i videregående opplæring, arbeidsliv og andre.

Proceedings fra Læringsfestivalen

Her finner du hele 13 artikler fra 26 bidragsytere.
Les artiklene her >>

Læring om læring utgave 4 forside

I de tidligere utgavene finner du proceedings fra 2017, 2018 og 2019: Se arkiv >>


dato

Neste Læringsfestival: 3. - 4. mai 2021

Social buttons

Abonner på vårt nyhetsbrev
og følg oss i sosiale media

nyhetsbrev ikon twitter ikon facebook ikon
 

Arrangører

Arrangører:

NTNU - Kunnskap for en bedre verden DIKU