Rundebord heading

Rundebord

Læringsfestivalen 2020 arrangerer tre rundebord henholdsvis den 2., 5. og 9. Juni 2020. Alle rundebordene starter kl. 12:00 og slutter 12:45. 

Det er enkelt å delta - bruk lenke med teksten "Delta i rundebord" for å gå til webinarrommet.

Du kan også laste ned kalenderfil. Åpne denne og lagre, så får du rundebordet oppført i din kalender. Lenke til rundebordet vil da bli tilgjengelig rett fra kalenderen.

Rundebord

Hvordan få til delingskultur gjennom nasjonalt samarbeid om læringsressurser og vurderingsformer?

Tirsdag 2. juni, 12:00 – 12:45

Pia Cecilie Bing-Jonsson Aud Mette Myklebust, Rita Li, Karoline Lie, Hilde Larsen Damsgaard, Vibeke Sundling, Marianne Wighus, Sabine Gehring, Vegard Snartland, Maarten van der Vloed

Universitetet i Sørøst-Norge, Horten

"Lærings- og vurderingsbanken" skal være et faglig utdanningssamarbeid der studenter, utdanningsledelse og undervisere ved alle helse- og sosialfaglige utdanninger i landet går sammen om å utvikle lærings- og vurderingsmoduler for de 12 felles læringsutbyttebeskrivelsene i Forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger. Dette vil inkludere digitalt læringsmateriell, studentaktive læringsmetoder, og læringsfremmende vurderingsformer. Disse gjøres tilgjengelig i Canvas og andre læringsplattformer. Gjennom å invitere til et slikt nasjonalt samarbeid håper vi å kunne tilby et godt og kvalitetssikret utdanningstilbud innenfor de 12 felles læringsutbyttene, og at det nasjonale samarbeidet gir synergieffekter for studenter.

Prosjektets hjemmeside
Prosjektets podcaster

Alternativ og innovativ eller gammel og god? Kvalitetsretorikken som styringsindikator i høyere utdanning

Fredag 5. juni, 12:00 – 12:45

Vidar Gynnild

NTNU, Norwegian University Of Science And Technology, Trondheim

En arbeidsgruppe ved NTNU har innhentet informasjon fra fakultetene der det vises til en «… ganske utbredt opplevelse av at kvalitetsarbeidet handler mer om administrative krav og rutiner enn om faglig og pedagogisk utviklingsarbeid». Tilfredshetsstudier av undervisningen har vært benyttet i en årrekke som en indikator på kvalitet, men hva er «undervisning» og hva er «kvalitet»? Og hva er relasjonen mellom undervisning og læring? I denne sesjonen utforsker vi bruken av, og tolkningsrommet for, begreper og modeller med relevans for kvalitetsarbeid i høyere utdanning.

Maksimalt antall deltakere: 50

Læringslab - hub eller hype?

Tirsdag 9. juni, 12:00 – 12:45

Sigrun Norhagen og Runar Eikhaug

NLA Høgskolen, Bergen

Læringslaber har dukket opp på mange høyere utdanningsinstitusjoner de siste årene. Men er slike rom bare en gimmick eller er det navet i den profesjonsfaglige digitale kompetansen?
Denne rundebordsdiskusjonen tar for seg erfaringer som er gjort ved etablering av læringslaben ved NLA høgskolen i Bergen. Hvordan har vi gått fram for å skape et studentaktivt rom for læring?
I rundebordsdiskusjonen presenteres først noen av valgene vi har tatt for at rommet skal bli tatt i bruk. I den påfølgende diskusjonen håper vi å utforske måter å utnytte potensialet som ligger i læringslaber og lignende læringsareal.

Maksimalt antall deltakere: 50