LF-topimg

Velkommen til Læringsfestivalen

- en nasjonal konferanse om læring for universitets- og høyskolesektoren.

 

Læringsfestivalen 2020 - Luftfoto av Gløshaugen. Realfagbygget er uthevet.

Læringsfestivalen

Læringsfestivalen 2020

Læringsfestivalens skal inspirere, motivere og vise gode, nye og spennende tilnærminger til undervisning og læring i universitets- og høyskolesektoren.

Læringsfestivalen er en møteplass der undervisere og engasjerte i utdanning møtes og utveksler kunnskap, erfaringer og forskningsresultater. På Læringsfestivalen kan du inspirere og bli inspirert gjennom å dele og ta del i nye spennende tilnærminger. Her kan du også knytte kontakter og etablere nettverk for videre samarbeid.

Hva vil du dele i år?

Sammen vil vi utvikle kunnskapsbasert undervisning, læring og vurdering. Du kan bidra gjennom å dele dine erfaringer, refleksjoner og kunnskaper om studentenes læring og din egen undervisning.

Les mer og meld inn ditt bidrag her >>

Tema for Læringsfestivalen 2020

  • Studentaktiv læring
  • Læringsarenaer
  • Vurdering
  • Læring og teknologi
 

Bekreftede innledere

Helen Bråten
Helen Bråten
Christian Jørgensen
Christian Jørgensen
 

Helen Bråten og Christian Jørgensen fikk strålende tilbakemeldinger fra de som besøkte Læringsfestivalen i mai – vi har derfor utfordret dem til å komme tilbake! De stiller som innledere første dag med sitt innlegg: Fra karakterjag til CV-verksted

Maria Larsson
Maria Larsson
 

Som avslutning og oppsummering av Læringsfestivalen 2020 får vi Maria Larsson fra Lund universitet sine inntrykk av konferansen: Hva vet vi om hva vi vet?

Målgrupper for konferansen

Læringsfestivalens målgrupper er alle som er engasjert i høyere utdanning, slik som studenter, vitenskapelige ansatte, ansatte innenfor det administrative, tekniske og pedagogiske støtteapparatet, ansatte innenfor utdanningsledelse; dekaner, programansvarlige, undervisningsledere, studieveiledere, studenter og utdanningenes øvrige interessenter; ansatte i videregående opplæring, arbeidsliv og andre.

Proceedings fra Læringsfestivalen

Læring om læring utgave 3 forside

Nummer 3 av tidsskriftet Læring om læring er ute. Her kan du lese proceedings fra Læringsfestivalen 2019.

I de tidligere utgavene finner du proceedings fra 2017 og 2018.

videoikonVideo fra Læringsfestivalen 2019

Her kan du se opptak fra noen av foredragene på Læringsfestivalen 2019:

Videostreaming mandag | Videostreaming tirsdag


Arrangører

Arrangører:

NTNU - Kunnskap for en bedre verden DIKU


RSB med reg

Tid og sted
Læringsfestivalen 2020 arrangeres 4. og 5. mai 2020 i Realfagbygget på Gløshaugen Campus, NTNU.
Gateadresse: Høgskoleringen 5.
Nyhetsbrev
Læringsfestivalen på facebook Læringsfestivalen på twitter