Kart

Trondheimskart

På kartet er hoteller og busstasjoner inntegnet. Mulige gangtraseer til og fra Realfagsbygget på Gløshaugen ligger under "directions" fra de ulike stedene, i det større Googlekartet.

Se større kart på Google maps.

Campuskart

Realfagbygget ligger i den sørlige enden av Gløshaugen campus, NTNU (lengst vekk fra Trondheim sentrum). Nærmeste bussholdeplass er "Gløshaugen syd", som betjenes av AtB rute 5 og AtB rute 22.

Kart over Gløshaugen Campus, NTNU. Læringsfestivalen 2016 arrangeres i Realfagbygget på Gløshaugen campus, NTNU.

Romkart

Realfagbygget Underetasje 1

Kart over konferanseområdet i Realfagbygget Underetasje 1


Registrering
Påmeldingen åpner 16. februar
Tid og sted
3. - 4. mai 2018 i Realfagbygget på NTNU i Trondheim.
Nyhetsbrev
Lenker

Del denne siden: