Kart

Trondheimskart

På kartet er hoteller og busstasjoner inntegnet. Mulige gangtraseer til og fra Realfagsbygget på Gløshaugen ligger under "directions" fra de ulike stedene, i det større Googlekartet.

Se større kart på Google maps.

Campuskart

Realfagbygget ligger i den sørlige enden av Gløshaugen campus, NTNU (lengst vekk fra Trondheim sentrum). Nærmeste bussholdeplass er "Gløshaugen syd", som betjenes av AtB rute 5 og AtB rute 22.

Kart over Gløshaugen Campus, NTNU. Læringsfestivalen 2016 arrangeres i Realfagbygget på Gløshaugen campus, NTNU.

Romkart

Realfagbygget Underetasje 1

Kart over konferanseområdet i Realfagbygget Underetasje 1


Registrering

Påmeldingen er åpen!

Skal du melde på utstilling?
Utstillerpåmeldingen finner du her!

Tid og sted
Læringsfestivalen 2018 arrangeres 3. og 4. mai 2018 i Realfagbygget på Gløshaugen Campus, NTNU.
Gateadresse: Høgskoleringen 5.
Nyhetsbrev
Lenker

Del denne siden: