Konferanseapp

Konferanseapp

Konferanseapp for Læringsfestivalen 2020 blir gjort tilgjengelig på denne siden ca. én uke før konferansestart.

RSB med reg

Tid og sted
Læringsfestivalen 2020 arrangeres 4. og 5. mai 2020 i Realfagbygget på Gløshaugen Campus, NTNU.
Gateadresse: Høgskoleringen 5.
Nyhetsbrev
Læringsfestivalen på facebook Læringsfestivalen på twitter