Jubileumsuke 3.–7. oktober 2022

Lærerutdanningen 100 år

Jubileumsuke 3.–7. oktober 2022

illustrasjon, lærerkraft 100 år. foto

Mandag 3.oktober

Omvisning campus Kalvskinnet

10.00 Omvisning campus Kalvskinnet. Vert er Herman Nesse (tillitsvalgt student ved ILU)

11.00 Omvisning campus Kalvskinnet, vert er Herman Nesse (tillitsvalgt student ved ILU)

  • Møt opp i Lysholmparken og bli med på en omvisning i østre del av campus (Lysholm og Arkitekt Christies gate)

Offisiell åpning av jubileumsuka

12.00 Musikk, kake og posterutstilling

  • Prodekan for utdanning ved SU-fakultetet Ingunn Dahler Hybertsen, FUL-leder Helene Hauge og Instituttleder ILU Ingfrid Thowsen åpner jubileumsuka og posterutstillingene på Kalvskinnet, Gløshaugen og Dragvoll
  • Kakeservering i kantina på Kalvskinnet, på stripa på Gløshaugen og på Dragvoll
  • Musikkinnslag Candiss, Strindens Promenade Orchester og Salt Husband

Tirsdag 4.oktober

12.30 Innovasjonscamp Lærekraft for bærekraft (for studenter)

Torsdag 6. oktober

11.00 Bekransning av professor Arne Bergsgårds grav ved Lade kirke – arr.: NTNU og HIFO, Trøndelag krets v/universitetslektor Emil Mård Vaadal Eliasson

12.00 Lærekraft konferanse (åpen for alle)

  • Prorektor for utdanning Marit Reitan og Statssekretær Halvard Hølleland åpner.
  • Keynote og paralellsesjoner – aktiv og innovativ undervisning, servering, finale innovajsonscamp og mini-konsert med Amanda Tenfjord.

14.00 Jubileumslunsj for inviterte gjester (Dekaner, Studieprogramledere, Studentrepresentanter, gjester fra kommune og fylkeskommune)