Rapporter

Erfaringer, muligheter og utfordringer for elbiler i Europa frem til 2015

Institutt for tverrfaglige kulturstudier har deltatt i et europeisk forskningssamarbeid om erfaringer, utfordringer og muligheter for elbile r. Rapporten tar for seg potensielle flåteeiere som...

Erfaringer, muligheter og utfordringer for elbiler i Europa frem til 2015

Institutt for tverrfaglige kulturstudier har deltatt i et europeisk forskningssamarbeid om erfaringer, utfordringer og muligheter for elbiler. Rapporten tar for seg potensielle flåteeiere som kommuner, (person-)transportaktører og energiselskap samt private sluttbrukere i Danmark, Finland, Nederland, Norge og Østerrike.

Del 1 i rapporten tar for seg de mest sannsynlige brukergruppene og markedspotensialet for elbiler.
Del 2, fra side 57, beskriver ulike handlingsplaner og tiltak, erfaringer og utfordringer land for land, og tilbyr derfor interessante læringshistorier for hvordan innfasing av elbil kan gjøres (letter) og hvilke aktører som kan høste fordeler av å samarbeide mer.

Rapport

Evalueringsrapport om åpne parallelle oppdrag Brøset

I forbindelse med planleggingen av det klimanøytrale boområdet på Brøset valgte Trondheim kommune fire tverrfaglige skandinaviske team til å delta i en ny konkurranseform kalt åpent...

Evalueringsrapport om åpne parallelle oppdrag Brøset

I forbindelse med planleggingen av det klimanøytrale boområdet på Brøset valgte Trondheim kommune fire tverrfaglige skandinaviske team til å delta i en ny konkurranseform kalt åpent parallelloppdrag. Åpne parallelle  oppdrag skiller seg fra andre typer arkitektkonkurranser gjennom en  åpen prosess og ved at det ikke kåres en vinner.  Trondheim kommune ønsket en utredningsform hvor problemstillingene kunne diskuteres i en åpen prosess. Gjennom denne framgangsmåten, hvor forslagene til utforming av bydelen ble diskutert underveis, skulle det skapes en arena for læring, ikke bare for dem som skulle utforme forslagene, men også for andre involverte. Når problemstillingen dreide seg om et relativt nytt og ukjent tema som klimanøytral byutvikling der livsstilsaspektet var tillagt stor vekt, ble dette ansett som viktig - både for å få frem gode og velfunderte ideer, og for å spre mest mulig kunnskap. Flere forskere tilknyttet forskningsprosjektet Towards carbon neutral settlements - processes, concept development and implementation deltok i planlegging og gjennomføring av oppdraget, og forskere fra NTNU og Sintef Byggforsk har også evaluert prosessen.

Les rapport.

Framdriftsrapport 2010

Framdriftsrapport 2010 – Populærvitenskapelig sammenfatning av NFR-finansierte prosjekter ved Senter for teknologi og samfunn. For å gi et bilde av noe av forskningen som...

Framdriftsrapport 2010

– Populærvitenskapelig sammenfatning av NFR-finansierte prosjekter ved Senter for teknologi og samfunn.

For å gi et bilde av noe av forskningen som foregår i forskningsgruppa, har vi her satt sammen de årlige rapportene til Forskningsrådet med en populærvitenskapelig framstilling av foreløpige resultater.

Rapport 2010 (pdf)

STS arbeidsnotater

Under finner du PDF- utgave av de fleste STS-arbeidsnotater som er gitt ut.

Oversikt/List of publications

STS arbeidsnotater 1987-2006 - Forfatter og titteloversikt /STS woorking papers 1987-2006

STS-arbeidsnotater / working papers 2006

Pdf-filer

STS-arbeidsnotater / working papers 2006

Pdf-filer

STS-arbeidsnotater / working papers 1999

Pdf-filer

STS-arbeidsnotater / working papers 1999

Pdf-filer