Numerisk modellering og metodeutvikling

Numerisk modellering og metodeutvikling

Dette omfatter den grunnleggende basis for det meste av instituttets virksomhet, og anvendelser av denne basis finnes innen de fleste andre fagområdene ved instituttet.

Stikkord her er

  • Tradisjonell elementmetode (FEM)
  • Elementfri Galerkin-metode (EFG)
  • Ikkelineære, numeriske løsningsmetoder
  • Interaksjonsproblemer

Multiskalaberegninger er også satt på dagsorden og blir sannsynligvis en betydelig aktivitet i tiden fremover.

Hvem driver med dette?

Bjørn Skallerud
Kjell Magne Mathisen
Odd Sture Hopperstad
Zhiliang Zhang
Svein N. Remseth
Kjell H. Holthe
Erling Nardo Dahl
Jan B. Aarseth


Samarbeidspartnere

SINTEF Anvendt Matematikk
Det Norske Veritas
Statoil
Forsvarsbygg