Konstruksjonsdynamikk

Konstruksjonsdynamikk

Karusell forside

 •  

  Hardangerbrua sett fra et av tårnene. Bilde av NTNU/Aksel Fenerci.

   

   

 •  

  Kontaktledningsanlegg ved Fokstumyra på Dorvefjell. Bilde av NTNU/Petter Nåvik.

   

   

 •  

  Under brukassa på Bergsøysundbrua. Bilde av NTNU/Gøran Loraas.

   

   

Forsidetekst

Forskningsfeltet i konstruksjonsdynamikk kombinerer numeriske simuleringer, laboratorieeksperimenter samt feltmålinger og overvåkning av eksisterende konstruksjoner; både bruer og jernbane. Utvikling og bruk av nye metoder og teknikker for numerisk simulering av dynamisk respons er sentralt, og data generert fra de omfattende målesystemene vil bidra til å forbedre dagens teknologi for enklere løsing av fremtidens konstruksjonstekniske utfordringer. Sikkerhet og pålitelighet er viktige faktorer for alle bruksområder.
 

Les mer om forskningsarbeidet på vår engelskspråklige side.

Kontakt

Kontakt

Professor Svein N Remseth

Tlf: +47 735 94 678

E-post: svein.remseth@ntnu.no

 

Professor Anders Rønnquist

Tlf: +47 735 94 663

E-post: anders.ronnquist@ntnu.no

 

Førsteamanuensis Ole Øiseth

Tlf: +47 735 91 493

E-post: ole.oiseth@ntnu.no

 

Besøksadresse: 
Richard Birkelands vei 1A

 

Postadresse: 
Institutt for konstruksjonsteknikk, NTNU
Richard Birkelands vei 1A
7491 Trondheim

 

Logo