Konstruksjonsdynamikk

 •  

  Hardangerbrua sett fra et av tårnene. Bilde av NTNU/Aksel Fenerci.

   

   

 •  

  Kontaktledningsanlegg ved Fokstumyra på Dorvefjell. Bilde av NTNU/Petter Nåvik.

   

   

 •  

  Under brukassa på Bergsøysundbrua. Bilde av NTNU/Gøran Loraas.

   

   

Forskningsfeltet i konstruksjonsdynamikk kombinerer numeriske simuleringer, laboratorieeksperimenter samt feltmålinger og overvåkning av eksisterende konstruksjoner; både bruer og jernbane. Utvikling og bruk av nye metoder og teknikker for numerisk simulering av dynamisk respons er sentralt, og data generert fra de omfattende målesystemene vil bidra til å forbedre dagens teknologi for enklere løsing av fremtidens konstruksjonstekniske utfordringer. Sikkerhet og pålitelighet er viktige faktorer for alle bruksområder.
 

Les mer om forskningsarbeidet på vår engelskspråklige side.

Kontakt

Professor Svein N Remseth

Tlf: +47 735 94 678

E-post: svein.remseth@ntnu.no

 

Professor Anders Rønnquist

Tlf: +47 735 94 663

E-post: anders.ronnquist@ntnu.no

 

Førsteamanuensis Ole Øiseth

Tlf: +47 735 91 493

E-post: ole.oiseth@ntnu.no

 

Besøksadresse: 
Richard Birkelands vei 1A

 

Postadresse: 
Institutt for konstruksjonsteknikk, NTNU
Richard Birkelands vei 1A
7491 Trondheim