Bruddmekanikk og utmatting

Bruddmekanikk og utmatting

Grafiske illustrasjoner. Grafisk

Dette er en omfattende og viktig aktivitet ved instituttet, både teoretisk/numerisk og eksperimentelt.

Stikkord her er:

  • Elastisk-plastisk bruddmekanikk brukt på rørledninger – programutvikling (LINKpipe ) .
  • Utmatting av rørledninger, stigerør og rør i kontrollkabler (umbilicals).
  • Metoder for oppgradering og levetidsforlengelse av sveiste konstruksjoner.
  • Konstruksjonsintegritet.
  • Studier/utvikling innen brudd- og degraderingsmekanismer.
  • Pipelineteknologi

Hvem driver med dette?

Bjørn Skallerud
Zhiliang Zhang
Kjell H. Holthe
Per J. Haagensen
 

Samarbeidspartnere

Link FTR AS – programmet LINK utvikles i nært samarbeid med instituttet.
Statoil
Norsk Hydro
Total
DNV
IFE