Betongteknologi

Denne virksomheten kan igjen grovt deles i:

  • Egenskaper for fersk betong
  • Egenskaper for herdnet betong
  • Vedlikehold og reparasjon

  • Levetidsprosjektering


Hvem driver med dette?

 II-stillinger:

  • Claus K. Larsen (Vegdirektoratet)
  • Roar Myrdal (Rescon Mapei AS)
  • Sverre Smedplass (Skanska Norge AS)


Samarbeidspartnere