Betongkonstruksjoner

Fagområdet omfatter analyse og dimensjonering samt eksperimentelle undersøkelser av konstruksjoner av armert og forspent betong og murverk. Et viktig tema er utvikling av robuste, teoretisk velfunderte og praktisk anvendbare modeller for realistisk numerisk simulering av konstruksjoners oppførsel. Eksperimentelle forsøk for kalibrering av modeller og verifikasjon av forsøksresultater er også en prioritert aktivitet.

Hvem driver med dette?


Samarbeidspartnere