Koronavirus (COVID-19): Retningslinjer og råd

NTNU

Koronavirus (COVID-19): Retningslinjer og råd

Velkommen til studiestart ved NTNU

Studiestart 2020  Foto: Geir Mogen

Høsten 2020

Undervisning: Det legges til rette for en kombinasjon av digitale forelesninger, gruppeaktiviteter og faglige treff på campus.
 

Siste nytt

Siste nytt

06.08.2020  Fra 10. august blir de ansattes hovedarbeidsplass på campus. Hjemmekontor skal avtales mellom ansatte og leder, men for å bidra til mindre smitte skal terskelen for hjemmekontor være lavere enn det som ble besluttet i juni. 

> Nyhetsarkiv

For ansatte

Illustration Covid 19 ColourboxRetningslinjer

I tillegg er det laget en egen retningslinje for aktiviteter under mottak av studenter

Obligatorisk kurs i smittevern for studenter og ansatte

Obligatorisk kurs i smittevern

Alle ansatte og studenter må gjennomføre smittevernkurs før de kommer på campus.

Innhold

Eksamen

Informasjon om eventuell endret eksamensform blir lagt ut fortløpende og alle emnebeskrivelser skal være oppdatert. Søk opp ditt emne 

Undervisning

Kommunikasjon om endring i undervisning og eksamensform skal primært foregå i  i Blackboard, eller i annen kanal som benyttes i forbindelse med undervisning.

Ansatte: Anbefalinger, tips og hjelp for å komme i gang med nettbasert undervisning.


Arrangement og samlinger

Arrangementer og samlinger ansett som nødvendig for gjennomføring av NTNUs kjernevirksomhet, eller de administrative eller tekniske støttefunksjonene som er helt nødvendig for å kunne utøve vår kjernevirksomhet, kan gjennomføres såfremt smittevern ivaretas ihht. de til enhver tid gyldige retningslinjer.

Sosiale arrangementer på campus er fremdeles avlyst.

Fadderuka

Mal for risikovurdering med hovedfokus på smittevern (pdf). Alle aktiviteter i regi av linjeforening/fadderfestival skal risikovurderes - ikke bare med tanke på smittevern.
 

Studenter og ansatte i utlandet

Studenter i praksis

Hvis du ikke kan møte til praksis eller må avbryte denne på grunn av koronavirus, vil du få mulighet til ny praksis.

opptak og utveksling

Utveksling

Hvordan koronaviruset påvirker deg som har planer om å dra på utveksling i 2020/2021.


Utlegg etter hjemreise

Studenter som har lagt ut penger selv under hjemreise fra utlandet i forbindelse med koronaviruset, kan ha krav på å få penger tilbake.  Les om hva du kan søke refusjon for og hvordan du søker.


innhold

Reise og karantene

Fraråder fortsatt tjenestereiser til utlandet som ikke er strengt nødvendig. 

NTNU følger UDs reiseråd og legger ikke opp til egne regler for ansatte. 

Du kan reise i Norge f.eks mellom Trondheim, Gjøvik og Ålesund så lenge du følger rådene for å unngå å spre smitte. 

Alle reiser med kollektivtransport frarådes, med mindre det er strengt nødvendig for å komme seg på jobb/studiested. Overvei å sykle, gå eller å bruke andre transportmidler, dersom det er mulig.

Oppdatert 18.07.2020


Karantene
Alle som ankommer Norge fra utlandet, med unntak av gitte områder i Europa med tilstrekkelig lav smittespredning skal være i hjemmekarantene i 10 dager. 

Bor du i kollektiv med en som er i karantene, trenger du ikke å være i karantene så lenge vedkommende ikke har symptomer.

Hold avstand til hverandre og følg ellers de generelle forebyggende hygienerådene.

Bibliotekene

Flere bibliotek har åpnet noen av sine lesesaler og studentarbeidsplasser med åpningstid fra kl. 09.00–15.00.
Se bibliotekets nettside.

Trykt materiale må fortsatt bestilles i Oria.

Bøker og andre lån kan nå leveres tilbake.

Benytt bibliotekets digitale tjenester

Besøk det Virtuelle biblioteket 

Åpne lesesaler i sommer

Kontakt
Spørsmål rettes til support@ub.ntnu.no

Oppdatert 30.05.2020

forebyggende råd

Forebyggende råd

  • God håndhygiene, bruk hånddesinfeksjon når håndvask ikke er mulig.
  • God hoste- og nysekultur: Bruk papirlommetørkle foran munn og nese, eller host/nys i albukroken.
  • Unngå kontakt med syke personer
  • Sørg for god mathygiene
  • Den eller de som har vært i direkte kontakt med personer som kan ha, eller hvor det er påvist korona-smitte, men ikke selv har symptomer, skal gå i karantene (10 dager)

Tips! Vanlig håndsåpe fungerer faktisk mye bedre mot koronavirus enn Antibac

Button for English version - koronavirus

Ofte stilte spørsmål

Kontakt iD 1292594877

Mistanke om smitte

Mistanke om smitte

Hvis du har sterk mistanke om at du kan være smittet eller har fått påvist covid-19-smitte, ber vi deg om å varsle NTNU om dette på telefon: 48409065 (HMS-Seksjonen) i arbeidstiden.

Retningslinjene er utarbeidet med bakgrunn i vårt hovedmål for vår håndtering av hendelsen:

Retningslinjene er utarbeidet med bakgrunn i vårt hovedmål for vår håndtering av hendelsen: Å bidra til den nasjonale dugnaden for å stoppe spredning.

stop bilde