Studenter i utlandet

Studenter i utlandet


Brev fra rektor

Anbefaler deg å reise hjem til Norge

I tråd med rådet fra UD  anbefaler vi  alle NTNU-studenter som befinner seg utenfor Norge om å reise hjem. Dette gjelder uavhengig av hvor du er i verden.

Gi oss tilbakemelding på hva du gjør

Vi vil hjelpe deg så godt vi kan i denne krevende situasjonen, både med å organisere hjemreisen og andre praktiske utfordringer. Ta kontakt med oss via fakultetet du tilhører, på følgende adresser

Er du usikker på hvilket fakultet du hører til kan du først spørre internasjonal seksjon; anja.valberg@ntnu.no.

Vær obs på ulike tidsoner. Vi ber om at hendvendelser på evt telefon kommer på dagtid norsk tid.


Behov for bistand

Ta kontakt med den norske utenriksstasjonen der du er hvis du har behov for konsulær bistand, for eksempel utfordringer med hjemreise, reisedokumenter og visum. NTNU har også en avtale med Sjømannskirken, som gjør at du kan få hjelp fra dem. Sjømannskirken har en nyttig app med oversikt over alle lokale nødnummer, uansett hvor i verden du er.


Unngå å bli sittende «korona-fast»

 • Ta hensyn til at en rekke land nå er i ferd med å stenge sine grenser.
 • Om mulig bør du unngå reiseruter som gjør at du kan bli sittende fast i et annet land hvor forholdene er dårligere og der risikoen for korona-smitte er større, enn der du befinner deg nå.
 • Velger du å bli værende vil du fortsatt få tett oppfølging fra NTNU i Norge. Så langt vi kan vil vi bistå slik at du får et trygt opphold der du er.

Dekning av hjemreisen

Hvis du vil hjem og oppholder deg i utlandet etter avtale med NTNU (praksisopphold, utveksling etc.) må du sjekke dine forsikringsordninger for å få dekket kostnadene ved hjemreisen. Hvis du ikke har tilstrekkelig dekning i forsikringen vil NTNU betale merkostnadene. Dette gjøres i etterkant ved at du sender inn refusjonskrav til universitetet.

Hvis du er på privatreise i utlandet må du benytte din forsikring for å få dekket reisekostnadene.


Lån og stipend stanses ikke

Studenter som må reise hjem på grunn av korona-virus vil fortsatt få utbetalt lån og stipend fra Lånekassen. Kunnskapsdepartementet vil gjøre endringer i regelverket om utdanningsstøtte slik at de som på grunn av korona-viruset ikke kan være fysisk til stede på studiestedet i utlandet, likevel beholder rett til lån og stipend. Følg med på Lånekassens nettside lanekassen.no for oppdatert informasjon


Godkjenning av utvekslingsopphold

Mange har bekymringer knyttet til hvordan dere skal få fullført og godkjent semesteret når dere avbryter utvekslingsoppholdet. NTNU vil legge til rette for innpassinger av studier på en fleksibel måte.

I tillegg kan det være at det utenlandske universitetet hvor du studerer tilbyr digital undervisning som du kan følge videre. Vi vil også legge til rette for at studenter kan få innvilget etteroppmelding til emner ved NTNU.

Studenter som føler seg utrygge eller føler behov for å reise hjem til Norge anbefales snarest mulig undersøke mulighetene for hjemreise.


Er du usikker på om du vil reise hjem?

Vårt genelle råd at dere prøver å finne en reiserute hjem. NTNU har en avtale med reisebyrået Berg-Hansen som kan hjelpe deg med å bestille billetter. Ta kontakt med byrået på billbest.trondheim@berg-hansen.no. Bruk "Ref. NTNU" i tittelfeltet.

Velger du å bli vil du få tett oppfølging fra NTNU i Norge. Vi vil, så langt vi kan, bistå slik at du får et trygt opphold der du er.

 • Er du syk bør du bli der du er
 • Er du internasjonal masterstudent og befinner deg i ditt hjemland (f.eks på feltarbeid), bør du bli der du er
 • Vurder egen helse. Befinner du deg i risikogruppen for koronavirus?
 • Vurder helsevesenet der du befinner deg. Kvaliteten på helsevesenet varierer fra land til land. Hvilke evner eller kapasitet har helsevesenet der du befinner deg til å håndtere en videre utvikling av coronaviruset?
 • Sjekk din helseforsikring
 • Undersøk mulighetene for hjemreise og legg til grunn at dette kan endre seg over tid på grunn av reiserestriksjoner
 • Vurder ditt sosiale nettverk der du befinner deg.
 • Ta med i betraktning vurderingene til dine nærmeste hjemme i Norge
 • Vurder mulighetene å følge undervisning online

 


Studentbolig venter

Studentbolig venter

Sit vil hjelpe norske utvekslingsstudenter som på grunn av koronakrisen nå kommer hjem til Norge, og står uten bolig. Også studenter som er sendt hjem fra UNIS på Svalbard er omfattet av tilbudet.

Legg inn søknad om bolig på hybel.sit.no og merk søknaden med «norsk utvekslingsstudent», så skal vi sørge for rask saksbehandling. Har du spørsmål?  Ring Sit Bolig på tlf. 73538620.

Få igjen utlegg etter hjemreise

Få igjen utlegg etter hjemreise

Studenter som har lagt ut penger selv under hjemreise fra utlandet i forbindelse med koronaviruset, kan ha krav på å få penger tilbake.  Les om hva du kan søke refusjon for og hvordan du søker.

Fra rektor Anne Borg

Fra rektor Anne Borg

Hold deg oppdatert på UDs reiseråd

Hold deg oppdatert på UDs reiseråd

NTNU råder studenter til å holde seg oppdatert på UDs reiseråd og Folkehelseinstituttets anbefalinger i tillegg til å følge råd fra lokale myndigheter, ambassader og vertslæresteder.

For øvrig rådes studentene til å følge råd fra lokale myndigheter, ambassader og vertslæresteder. Det er viktig at hver enkelt gjør sin egen risikovurdering basert på egen situasjon/helse og rådene til Folkehelseinstituttet. Situasjonen er under stadig utvikling både i andre land og i Norge.


Reise hjem

Studenter som føler seg utrygge eller føler behov for å reise hjem til Norge anbefales snarest mulig undersøke mulighetene for hjemreise.

Studenter som er usikre på om de bør reise hjem bes legge følge kriterier til grunn

 • Vurder egen helse. Befinner du deg i risikogruppen for koronavirus?
 • Vurder helsevesenet der du befinner deg. Kvaliteten på helsevesenet varierer fra land til land. Hvilke evner eller kapasitet har helsevesenet der du befinner deg til å håndtere en videre utvikling av coronaviruset?
 • Sjekk din helseforsikring
 • Undersøk muligheter for hjemreise. Undersøk mulighetene for hjemreise og legg til grunn at dette kan endre seg over tid på grunn av reiserestriksjoner
 • Vurder ditt sosiale nettverk der du befinner deg.
 • Ta med i betraktning vurderingene til dine nærmeste hjemme i Norge
 • Vurder mulighetene å følge undervisning online