Studentutveksling til alle land – også Europa - er avlyst

Studentutveksling til alle land – også Europa - er avlyst

NTNUs ledelse har tidligere kansellert all ordinær utveksling høsten 2020 til land utenfor Europa. Nå er kanselleringen utvidet til å gjelde alle land – også Europa. Beslutningen skjer med grunnlag i ansvaret NTNU har for egne studenter på utveksling, og fordi NTNU setter studentenes helse først. 

Utbredelsen av koronaviruset internasjonalt medfører stor usikkerhet for reisende. Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er også knyttet usikkerhet til reiserestriksjoner og smittebegrensende tiltak i andre land. 

Utveksling til Europa høsten 2020 avlyses også for å sikre forutsigbarhet og trygghet for våre studenter. Flere av våre partnerinstitusjoner varsler at de bare vil ha digital undervisning høsten 2020, og det er vanskelig å forutse hvordan det endelige studietilbudet vil bli. I tillegg innebærer utveksling store økonomiske utgifter og forpliktelser (reisekostnader, boligkostnader m.m.) for den enkelte student. NTNU kan ikke garantere gode rammer for utvekslingsopphold slik situasjonen er nå, uavhengig av eventuelle endringer i UDs reiseråd. 

– For et internasjonalt universitet som NTNU, er studentmobilitet høyt prioritert. Det er derfor ingen lett beslutning å avlyse denne aktiviteten for høsten. Men helse og sikkerhet må alltid komme først. Vi vet fortsatt for lite om hvordan situasjonen vil utvikle seg. Uansett vil den prege både undervisningen og rammene rundt studiehverdagen høsten 2020, slik at utbyttet av et utvekslingsopphold ikke blir det våre studenter ønsker og forventer, sier rektor Anne Borg.

– Nå ser vi framover mot 2021 når det gjelder internasjonal utveksling. I mellomtiden skal vi gjøre vårt ytterste for å sikre et godt studietilbud basert på både fysisk tilstedeværelse og digitale læringsformer gjennom høstsemesteret. Og ikke minst en trygg og trivelig studenttilværelse, både i Trondheim, Gjøvik og Ålesund, sier Anne Borg, som håper at hun våren 2021 både kan ønske innreisende studenter velkommen og sende mange NTNU-studenter ut på et like trygt som spennende utvekslingsopphold.


For studenter som har tenkt seg på utveksling