Smitteutviklingen på NTNU

Meldte smittetilfeller

Smitteutviklingen på NTNU


Smitteutviklingsgrafer

 
 

Om statistikken

Om statistikken

Tabellene bygger på rapporter fra Trondheim, Gjøvik og Ålesund kommuner. Det er kommunene som ansvar for å drive smittesporing og følge opp nærkontakter til personer som har fått påvist covid-19. Etter avtale med smittevernkontorene i Ålesund og Trondheim gir de beskjed til den sentrale HMS-seksjonen på NTNU om alle studenter og ansatte som er blitt smittet, uansett om personene har vært på  campus eller ikke. Smittevernkontoret i Gjøvik gir bare beskjed når den smittede har vært på campus. Studenter og ansatte som har fått påvist covid-19 mens de har oppholdt seg andre steder i Norge, eller i utlandet, blir ikke nødvendigvis fanget opp av statistikken. 

Når NTNU får beskjed om et smittetilfelle varsles lokal beredskapsleder og enhetsleder som ivaretar nødvendige interne oppgaver. Universitetet har ikke oversikt over sykdomsforløpet til de smittede. Det er helsetjenesten og fastlegen til hver enkelt som har ansvar for medisinsk oppfølging.