Retningslinje for nødvendig arbeid i laboratorier

Retningslinje for nødvendig arbeid i laboratorier


laboratories engelsk

stop bilde

Retningslinjene er utarbeidet med bakgrunn i vårt hovedmål for vår håndtering av hendelsen:

Retningslinjene er utarbeidet med bakgrunn i vårt hovedmål for vår håndtering av hendelsen: Å bidra til den nasjonale dugnaden for å stoppe spredning. 

Gjelder frem til 13. april. Vi avventer myndighetenes vurdering før vi kan si når campus åpner igjen.