Alle studenter i utlandet bør reise hjem, men NTNU vil fortsatt bistå om du velger å bli

Alle studenter i utlandet bør reise hjem, men NTNU vil fortsatt bistå om du velger å bli

Brev fra Rektor Anne Borg 16.03.2020

I helgen sendte jeg et brev til våre studenter i utlandet med en sterk oppfordring om å reise hjem, i tråd med rådet som Utenriksdepartementet gir.

Flere studenter har svart at de ønsker å bli der de er. Jeg har forståelse for den reaksjonen. Jeg vil likevel be deg tenke gjennom beslutningen en ekstra gang. Dessverre er det slik at smittevern-ekspertene sier at korona-pandemien vil fortsette å øke i omfang over hele verden og at utviklingen går veldig raskt. I Norge har vi erfart at situasjonen har endret seg fra dag til dag og at det er vanskelig å vite hvor lenge dette vil vare. Ingenting tyder på at det er land som vil slippe unna, selv om de så langt har få smittede og et godt utbygd helsevesen.

Samtidig har mange land nå stengt sine grenser. På veien hjem til Norge kan noen av dere også måtte mellomlande på steder med større smitterisiko enn der du er nå og det kan være en reell fare for å bli sittende «koronafast» på en flyplass.

Jeg skjønner veldig godt om du synes at det er et dilemma å avgjøre hva som er best å gjøre.

Er du syk bør du bli der du er. Er du internasjonal masterstudent og befinner deg i ditt hjemland (f.eks på feltarbeid), bør du bli der du er. For resten av dere er fortsatt mitt generelle råd at dere prøver å finne en reiserute hjem. NTNU har en avtale med reisebyrået Berg-Hansen som kan hjelpe deg med å bestille billetter. Ta kontakt med byrået på billbest.trondheim@berg-hansen.no. Bruk "Ref. NTNU" i tittelfeltet.

Velger du å bli værende kan jeg forsikre at du fortsatt vil få tett oppfølging fra NTNU i Norge. Vi vil, så langt vi kan, bistå slik at du får et trygt opphold der du er. Jeg vil også råde deg til å kontakte ditt forsikringsselskap for å få bekreftet at du har dekning i din reiseforsikring under disse spesielle omstendighetene. Trenger du lokal hjelp anbefaler jeg at du kontakter nærmeste utenriksstasjon eller sjømannskirke.

Uansett om du velger å reise hjem eller bli værende er det viktig at du gir oss beskjed. Dette er spesielt viktig hvis du har ombestemt deg i løpet av de siste dagene, f.eks ved at du først ga beskjed om at du ønsket å bli værende, men nå i stedet ønsker å reise hjem. 

Send e-post til en av adressene under her, avhengig av hvilket fakultet du tilhører.

 

Vennlig hilsen
Anne Borg, rektor


Kontaktadresser til fakultetene:

Fakultet for arkitektur og design (AD): studier@ad.ntnu.no

Det humanistiske fakultet (HF): studieseksjonen@hf.ntnu.no

Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE): beredskap@ie.ntnu.no

Fakultet for ingeniørvitenskap (IV): studier@iv.ntnu.no

Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH):

Fakultet for naturvitenskap (NV): studier@nv.ntnu.no

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU): beredskap@su.ntnu.no

Fakultet for økonomi (ØK): Mona.vanvikmyr@ntnu.no

Vitenskapsmuseet (VM): christen.torvik@ntnu.no

Er du usikker på hvilket fakultet du hører til kan du først spørre internasjonal seksjon; anja.valberg@ntnu.no.