Bilde studenter

Foto: Geir Mogen
Studenter på NTNU er glade for at deler av undervisningen blir på campus. Foto: Geir Mogen

Det blir undervisning på campus

Det blir undervisning på campus

Mange lurer på hva som skjer til høsten. Alle studenter skal ha deler av undervisningen sin på campus. I tillegg vil noe foregå digitalt. Forbered deg på en høst med en kombinasjon av digitale forelesninger, gruppeaktiviteter og faglige treff på campus.

Legger timeplan en gang

Timeplanen legges kun én gang i høst. Det betyr at timeplanen ikke endres selv om reglene for smittevern skulle bli mindre strenge. Fagmiljøene kan innenfor eget handlingsrom gjøre tilpasninger, som å tillate større grupper av studenter, eller slå sammen mindre grupper etc.

Timeplanen vil publiseres på emnesidene og bli tilgjengelige på innsida i uke 32. I uke 34 vil timeplanfestede aktiviteter starte opp.

Immatrikulering

Studiestart for nye studenter

Vi gleder oss veldig til å ønske våre nye studenter velkommen til årets studiestart.

Det blir immatrikulering  10. august – som er felles oppstartsseremoni for alle nye studenter. Her blir det tale fra rektor, presentasjon av studentorganisasjoner, filmer fra campus og mye bra underholdning. Selve seremonien blir digital med påfølgende opplegg på studieprogrammene.

Trygghet for alle

Trygghet for alle

NTNU har siden begynnelsen av mai gradvis åpnet opp igjen for studenter. Øvrig gjenåpning av samfunnet tilsier at det er trygt å åpne campus for ansatte og studenter, så lenge de generelle smittevernreglene overholdes.

1-metersregelen vil fortsatt gjelde og vil sannsynligvis være med oss en god stund.

Denne begrensningen gjør at det er plass til langt færre enn vanlig i NTNUs bygninger, og at det må tas ulike hensyn for at vi skal ha et trygt opphold sammen med andre og unngå ny smittespredning.

Vi jobber nå med å kartlegge hvordan de enkelte undervisningslokalene kan benyttes, innenfor gjeldende smittevernregler. Vi må finne ut hvor store grupper som kan samles i ulike arealer og planlegge timeplanene ut ifra dette. Vi må også få oversikt over hvilke studenter og ansatte som oppholder seg sammen i undervisningssituasjoner. 

Obligatorisk kurs i smittevern

Alle ansatte og studenter må gjennomføre smittevernkurs før de kommer på campus.

Smittevernkurs for studenter

For NTNU er de til enhver tid gjeldende smittevernregler førende.

De grunnleggende smitteverntiltakene er

  1. Syke personer skal holde seg hjemme
  2. God hånd- og hostehygiene, og forsterket renhold
  3. Kontaktreduserende tiltak

De som har mulighet for det oppfordres til å sykle eller gå til og fra universitetet.

Det blir undervisning på campus høsten 2020

En annerledes, men fin studiehverdag

Selv om ingen av oss kan spå fremtiden så må vi alle se for oss en litt annerledes hverdag, og vi må forvente at smittereduserende tiltak vil gjelde hele høstsemesteret. Vi jobber for at du som student skal få en fin studiehverdag til høsten og for at du skal få beholde ditt studiemiljø i en litt uvanlig tid. Ingen skal måtte sitte hjemme og følge all undervisning fra hybelen sin.

De alminnelige smittevernreglene vil sannsynligvis gjelde i lang tid fremover. Arrangement som krever store ansamlinger må fremdeles unngås, og sannsynligheten for at du deltar på en forelesning i et tettpakket auditorium er derfor liten.

Koronasituasjonen gjør at ting er litt annerledes – også på NTNU

forebyggende råd

Forebyggende råd

  • God håndhygiene, bruk hånddesinfeksjon når håndvask ikke er mulig.
  • God hoste- og nysekultur: Bruk papirlommetørkle foran munn og nese, eller host/nys i albukroken.
  • Unngå kontakt med syke personer
  • Sørg for god mathygiene
  • Den eller de som har vært i direkte kontakt med personer som kan ha, eller hvor det er påvist korona-smitte, men ikke selv har symptomer, skal gå i karantene (10 dager)

Tips! Vanlig håndsåpe fungerer faktisk mye bedre mot koronavirus enn Antibac