Bilde studenter

Foto: Geir Mogen
Foto: Geir Mogen  NB. Bildet ble tatt før én-meters-regelen ble innført.

Det blir undervisning på campus høsten 2020

15.05.2019

Det blir undervisning på campus høsten 2020

 

Mange lurer på hva som skjer til høsten - både når det gjelder undervisning og om det i hele tatt blir mulig å være på campus. Blir det forelesninger? Når åpner lesesalene? Når åpner biblioteket? Kan vi ha gruppearbeid på campus? Kan jeg studere fra hjemstedet mitt?

Vi har ikke svar på alle spørsmålene dine enda, men ikke si opp hybelen. Det blir en levende campus i høst.

Undervisning

Alle studenter skal ha deler av undervisningen sin på campus. I tillegg vil noe foregå digitalt. Forbered deg på en høst med en kombinasjon av digitale forelesninger, gruppeaktiviteter og faglige treff på campus.

De alminnelige smittevernreglene vil sannsynligvis gjelde i lang tid fremover. Arrangement som krever store ansamlinger må fremdeles unngås, og sannsynligheten for at du deltar på en forelesning i et tettpakket auditorium er derfor liten.

Trygghet for alle

Vi jobber nå med å kartlegge hvordan de enkelte undervisningslokalene kan benyttes, innenfor gjeldende smittevernregler.

Vi må finne ut hvor store grupper som kan samles i ulike arealer og planlegge timeplanene ut ifra dette. Vi må også få oversikt over hvilke studenter og ansatte som oppholder seg sammen i undervisningssituasjoner. Alt dette er en stor jobb. Vi er derfor ikke i mål enda med konkrete planer for hvordan undervisning skal gjennomføres.

Det vil bli obligatorisk kurs for ansatte og studenter om smittevern. Opplæringen skal gjennomføres før man kan vende tilbake til campus. 

En annerledes, men fin studiehverdag

Selv om ingen av oss kan spå fremtiden så må vi alle se for oss en litt annerledes hverdag, og vi må forvente at smittereduserende tiltak vil gjelde hele høstsemesteret. Vi jobber for at du som student skal få en fin studiehverdag til høsten og for at du skal få beholde ditt studiemiljø i en litt uvanlig tid. Ingen skal måtte sitte hjemme og følge all undervisning fra hybelen sin.

Koronasituasjonen gjør at ting er litt annerledes – også på NTNU