Bilde studenter

Foto: Geir Mogen
Foto: Geir Mogen

Undervisning

Undervisning og timeplan

En god del av undervisningen ved NTNU er planlagt å skje fysisk på campus høsten 2020. For å få plass til mer undervisning på campus legges også undervisning til klokken 18.

Du finner oversikt over timeplanene på de enkelte emnesidene eller på min side i Innsida etter at du har meldt deg opp i de emnene (fagene) du skal ha.

Timeplanen legges kun én gang i høst. Det betyr at timeplanen ikke endres selv om reglene for smittevern skulle bli mindre strenge. Fagmiljøene kan innenfor eget handlingsrom gjøre tilpasninger, som å tillate større grupper av studenter, eller slå sammen mindre grupper etc.

Kommunikasjon om endring i undervisning og eksamensform skal primært foregå i  i Blackboard, eller i annen kanal som benyttes i forbindelse med undervisning.

Trygghet for alle

Trygghet for alle

Obligatorisk kurs i smittevern

Alle ansatte og studenter må gjennomføre smittevernkurs før de kommer på campus.

Smittevernkurs for studenter

Retningslinjer

De som har mulighet for det oppfordres til å sykle eller gå til og fra universitetet.

smittevern video


Det blir undervisning på campus høsten 2020

En annerledes, men fin studiehverdag

Selv om ingen av oss kan spå fremtiden så må vi alle se for oss en litt annerledes hverdag, og vi må forvente at smittereduserende tiltak vil gjelde hele høstsemesteret. Vi jobber for at du som student skal få en fin studiehverdag til høsten og for at du skal få beholde ditt studiemiljø i en litt uvanlig tid. Ingen skal måtte sitte hjemme og følge all undervisning fra hybelen sin.

De alminnelige smittevernreglene vil sannsynligvis gjelde i lang tid fremover. Arrangement som krever store ansamlinger må fremdeles unngås, og sannsynligheten for at du deltar på en forelesning i et tettpakket auditorium er derfor liten.

Koronasituasjonen gjør at ting er litt annerledes – også på NTNU

Eksamen

Eksamen

Informasjon om eventuell endret eksamensform blir lagt ut fortløpende og alle emnebeskrivelser skal være oppdatert. Se temaside om eksamen

Meld fra om du er smittet

Meld fra om du er smittet

Hvis du har fått påvist covid-19 smitte eller har sterk mistanke om smitte, ber vi deg om å varsle NTNU i arbeidstiden om dette på telefon 48409065 (HMS-seksjonen). NTNU vil bruke varslingen til å få utført smittevernrenhold. Hvis du mistenker at du er smittet, gå i karantene og kontakt kommunens koronatelefon. For spørsmål om fravær, kontakt din nærmeste leder eller studieveileder/foreleser.

Ofte stilte spørsmål 1292590727

Kontakt iD 1292594877

Noen å snakke med?

Noen å snakke med?

om stress, angst, struktur i hverdagen, søvn, ensomhet eller andre ting?

Studenter: Prat med en av Sit sine rådgivere eller helsesykepleiere

Du kan også ringe 485 04 650  mellom kl 1000 og kl 1200 dersom du har bekymringer eller er berørt i forhold til koronapandemien.


Ansatte: Ta kontakt med NTNUs Bedriftshelsetjeneste. Bedriftshelsetjenesten også kan kontaktes via hms@ntnu.no

NTNU har også avtale med ekstern psykolog for bistand til alle ansatte med behov for oppfølging eller en samtale.