Forsiktig åpning av NTNU seinest 25. mai

Forsiktig åpning av NTNU seinest 25. mai

08.05.2020 Regjeringen ga i går ettermiddag nye signaler om at universitetene nå kan begynne å åpne noe opp. De som har behov for tilgang til våre lokaler for å holde studieprogresjonen, kan etter hvert komme tilbake. Også flere ansatte kan komme på campus. For NTNU betyr dette at flere tusen studenter og en del ansatte igjen skal inn i lokalene på begrensede geografiske områder. Mange er også avhengig av offentlig transport. Ut ifra et smittevernhensyn kan derfor ikke campus åpne for alle foreløpig.

Det var relativt enkelt å stenge ned NTNU og sende alle hjem. Det er betydelig mer krevende å åpne opp når et smittevernregime skal være førende for hvordan vi skal drive vår aktivitet. Derfor må vi be om tålmodighet, slik at vi får lagt gode planer for gjenåpning.

Lederne får i løpet av kommende uke et felles, overordnet prioriterings- og policydokument som angir hvilket handlingsrom og hvilke kriterier som skal brukes som hjelp til å vurdere og beslutte hvem som skal komme tilbake. Deretter har de om lag én uke til å planlegge aktiviteten på egen enhet innenfor de sentrale føringene. Det trengs mye forarbeid før campus kan åpne opp, både med hensyn til hvem som kan/skal får tilgang, hvordan smittevernfaglige hensyn skal ivaretas, hvilke lokaler som kan benyttes, hvordan løse nødvendig vakthold, få et godt renhold og så videre.  

Rektor har tidligere sagt at hjemmekontor gjelder til 18. mai. NTNUs ledelse jobber for at alle skal ha fått beskjed seinest 25. mai om når de kan komme på jobb. Regjeringen sa i går at for ansatte på lærestedene så gjelder de samme reglene som for resten av arbeidslivet. Regjeringen har også sagt at mange innenfor vår sektor bør fortsette å jobbe hjemmefra hvis det er mulig, for fortsatt å bidra til smittebegrensning. Hjemmekontor vil uansett gjelde en stund til for mange av oss, det samme gjør digitale møter og reiseforbud for de fleste.  

Sentral beredskapsledelse hadde møte i morgentimene i dag med dekanene for å avklare hvordan ledelsen på alle nivå skal planlegge for en trygg og god tilbakekomst. De alminnelige smittevernreglene som én meter mellom hver og mulighet for vasking av hendene gjelder fortsatt, og vil gjelde i lang tid framover.

Smitten er fortsatt i samfunnet, og smittesporing skal fortsatt være mulig og blir nå antagelig enda viktigere, fordi det er sannsynlig at gjenåpning vil føre til at flere blir syke av koronaviruset. Dette utfordrer oss. Vi må ha oversikter over hvilke studenter og ansatte som oppholder seg sammen i undervisningssituasjonen. Hvordan gjør vi det dersom en ansatt som er på arbeidsplassen blir syk. Og mye mer. Derfor trenger vi nå tid til planlegging, slik at tiden framover blir mest mulig forutsigbar for ansatte og studenter, og likt håndtert for alle.

Det arbeides med obligatorisk e-læringskurs for ansatte og studenter om smittevern. Opplæringen skal gjennomføres før man kan vende tilbake til campus.

Signalene fra regjeringen om gradvis åpning av universitetene kom i går. Naturlig nok oppstår det en rekke spørsmål om hva som skjer fra høsten av når studentene kommer. Dette må vi komme tilbake til.