Ansatte i utlandet oppfordres sterkt til å reise hjem

Ansatte i utlandet oppfordres sterkt til å reise hjem


Oppfordrer ansatte til å reise hjem

Brev fra Rektor Anne Borg 19.03.2020

Ledelsen ved NTNU har på intranettet sterkt oppfordret ansatte i utlandet om å reise hjem, i tråd med råd som Utenriksdepartementet gir.

Flere ansatte har svart at de ønsker å bli der de er. Jeg har forståelse for den reaksjonen. Jeg ber deg nå vurdere beslutningen en ekstra gang. Dessverre er det slik at smittevern-eksperter sier at korona-pandemien vil fortsette å øke i omfang over hele verden, og at utviklingen går veldig raskt. I Norge har vi erfart at situasjonen har endret seg fra dag til dag og at det er vanskelig å vite hvor lenge dette vil vare. Ingenting tyder på at det er land som vil slippe unna, selv om de så langt har få smittede og et godt utbygd helsevesen.

Samtidig har mange land nå stengt sine grenser. På vei hjem til Norge kan noen av dere også måtte mellomlande på steder med større smitterisiko enn der dere er nå, og det kan være en reell fare for å bli sittende «koronafast» på en flyplass.

Jeg skjønner veldig godt om du synes at det er et dilemma å avgjøre hva som er best å gjøre. Riktig valg avhenger av hvilket land og situasjon du er i;

  • Er du på et kortvarig utenlandsopphold som f.eks. varer noen uker, må du reise hjem snarest.
  • Befinner du deg i et land uten god helsedekning /infrastruktur, eller ikke har forsikringene i orden, er det uforsvarlig å bli værende. Reis hjem snarest.
  • Har du midlertidig flyttet til utlandet for et lengre opphold, f.eks. forskningstermin, er fortsatt mitt hovedråd at du bør reise hjem. Ønsker du å bli værende der du er basert på vurdering av individuelle forhold og vurdering omkring forhold som landets helsevesen, din helseforsikring og landets stabilitet og infrastruktur for øvrig, ber vi deg varsle din nærmeste leder om dette. Nærmeste leder kan også gi råd i denne vurderingen.
  • Dersom du er syk, bør du bli der du er.

Dette betyr at jeg så sterkt jeg kan ber de fleste av dere om å finne en reiserute hjem. NTNU har avtale med reisebyrået Berg-Hansen som kan hjelpe til med å bestille billetter. Ta kontakt med byrået på billbest.trondheim@berg-hansen.no. Bruk "Ref. NTNU" i tittelfeltet. NTNU vil dekke eventuelle ekstra reisekostnader. Om din bolig i Norge er utleid og du dermed ikke har noe sted å sitte i karantene, eller er redd for å utgjøre en smittefare for familiemedlemmer i en risikogruppe, kan NTNU dekke kostnader knyttet til et annet sted å sitte i karantene.

Dersom du må bli værende fordi du er syk, eller av andre grunner, kan jeg forsikre om at du fortsatt vil få tett oppfølging fra NTNU. Vi vil så langt det er mulig som arbeidsgiver bidra til at du skal ha det trygt og kan jobbe så normalt som mulig. Jeg vil råde alle som blir værende til å kontakte sitt forsikringsselskap, for å få bekreftet at man har dekning i reiseforsikringen under disse spesielle omstendighetene.

Dersom du nå velger å bli værende på tross av muligheter til å vende tilbake til Norge via en trygg og hensiktsmessig reiserute, må jeg gjøre oppmerksom på at dette i verste fall kan få økonomiske konsekvenser for deg som ikke har tilfredsstillende forsikring og/eller helsedekning i landet du er i.

Trenger du lokal hjelp, anbefaler jeg at du kontakter nærmeste utenriksstasjon eller sjømannskirke.

Uansett om du velger å reise hjem eller bli værende, er det viktig at du gir oss beskjed. Dette er spesielt viktig dersom du har ombestemt deg i løpet av de siste dagene, f.eks. ved at du først ga beskjed om at du ønsket å bli værende, men nå i stedet ønsker å reise hjem.

Send e-post til en av adressene under her, avhengig av hvilket fakultet du tilhører.

 

Vennlig hilsen

Anne Borg, rektor


Kontaktadresser til fakultetene

Fakultet for arkitektur og design (AD): erik.lunde@ntnu.no

Det humanistiske fakultet (HF): espen.eiken@ntnu.no

Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE): cathrine.haugan.gronvik@ntnu.no

Fakultet for ingeniørvitenskap (IV): frode.t.knudsen@ntnu.no

Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH): ingunn.wasland.pettersen@ntnu.no

Fakultet for naturvitenskap (NV): anne.overland@ntnu.no

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU): aaste.l.strand@ntnu.no

Fakultet for økonomi (ØK): rannveig.h.pedersen@ntnu.no

Vitenskapsmuseet (VM): christen.torvik@ntnu.no


Bolig til ansatte

Bolig til ansatte

Om din bolig i Norge er utleid og du dermed ikke har noe sted å sitte i karantene, eller er redd for å utgjøre en smittefare for familiemedlemmer i en risikogruppe, kan NTNU dekke kostnader knyttet til et annet sted å sitte i karantene.

Kontakt ditt fakultet for bistand på bolig.