Nettbasert undervisning

For faglærere/undervisere

Nettbasert undervisning


Nettbasert undervisning

Blackboard

Det nettbaserte klasserommet for ditt emne

Blackboard er NTNUs primære læringsplattform og skal brukes så sant det er mulig. Blackboard kan brukes både til nettbasert undervisning i sanntid men også til å dele ressurser som er laget ved hjelp av andre verktøy. Kommunikasjon med studentene i et emne skal primært foregå i Blackboard.

Se samleside om Blackboard

Blackboard Collaborate - sanntids undervisning på nett

Blackboard Collaborate Ultra er NTNUs primærvalg for sanntids undervisning på nett. Du kan undervise mens studentene følger forelesningen live hjemmefra.

Her har NTNU gode veiledninger, kurs og støtteapparat til de som trenger hjelp. 

Se aktuelle tilbud og nyheter om dette og andre verktøyet på samlesiden Lær deg nettbasert undervisning


Videoopptak av undervisning

Når du spiller inn videoer deltar ikke studentene samtidig, men får tilgang til undervisningen etter du har lastet den opp og delt den.

Spille inn videoundervisning

Laste opp og dele videoundervisning

Når du har laget videoen må den lastes opp til en plassering før lenken deles i Blackboard. Se Nanokurs om hvordan dette gjøres med My Mediasite og Blackboard.


Hjelp og tips

Hjelp og tips

  1. Sørg for at du har med deg nødvendig utstyr som PC, headsett, ekstra skjerm/stor skjerm osv. 
  2. Kontakt din lokale bestiller hvis du mangler noe
  3. Ta med nettverkskabel slik at du kan koble deg til direkte da dette kan gi bedre hastighet enn wifi
  4. Det er for tiden stort trykk på digitale tjenester så det kan være en god ide å lste ned undervisningsmateriell på din pc for kjappere tilgang. 
  5. Les deg opp på veiledninger og ta online kurs el.l - det er masse å lære der ute. 
  6. Bruk ditt nettverk, del erfaringer, støtt hverandre.

For hjelp med nettbasert undervisning, Blackboard osv. kontakter du:

kontakt@lss.ntnu.no 

Du får svar via NTNU Hjelp.


FAQ - ofte stillte spørsmål og svar om nettbasert undervisning finner du under hvert tema/verktøy, f.eks. (lenke kommer)