Koronavirus (COVID-19): Retningslinjer og råd

NTNU

Koronavirus (COVID-19): Retningslinjer og råd

For ansatte

All undervisning ut vårsemesteret 2020 skal foregå digitalt.

Fra 27. april fikk noen studenter og ansatte i rekrutteringsstillinger som er helt i sluttfasen av studier og prosjekter, og som er helt avhengige av utstyr på lærestedet for å sluttføre, tilatelse til å være på campus.

Forsiktig åpning av NTNU seinest 25. mai. Den 7. mai ga regjeringen nye signaler om at universitetene nå kan begynne å åpne noe opp. De som har behov for tilgang til våre lokaler for å holde studieprogresjonen, kan etter hvert komme tilbake.

Alle ansatte og studenter må gjennomføre smittevernkurs i forbindelse med gjenåpningen:

Undervisning høsten 2020: Det legges til rette for en kombinasjon av digitale forelesninger, gruppeaktiviteter og faglige treff på campus.

Illustration Covid 19 ColourboxRetningslinjer

Innhold

Eksamen

Planlagte hjemmeeksamener våren 2020 går som normalt. Det blir ingen eksamener med fysisk oppmøte på campus våren 2020 og utsatt eksamen i august blir også digital, uten oppmøte på campus.

Informasjon om eventuell endret eksamensform blir lagt ut fortløpende og alle emnebeskrivelser skal være oppdatert. Søk opp ditt emne 

Studenter


Ansatte

Undervisning

Høsten 2020: Det legges til rette for en kombinasjon av digitale forelesninger, gruppeaktiviteter og faglige treff på campus.

Kommunikasjon om endring i undervisning og eksamensform skal primært foregå i  i Blackboard, eller i annen kanal som benyttes i forbindelse med undervisning.

Ansatte: Anbefalinger, tips og hjelp for å komme i gang med nettbasert undervisning.


Arrangement og samlinger

Arrangementer og samlinger ansett som nødvendig for gjennomføring av NTNUs kjernevirksomhet, eller de administrative eller tekniske støttefunksjonene som er helt nødvendig for å kunne utøve vår kjernevirksomhet, kan gjennomføres såfremt smittevern ivaretas ihht. de til enhver tid gyldige retningslinjer.

Sosiale arrangementer på campus er fremdeles avlyst.

 

Studenter og ansatte i utlandet

Studenter i praksis

Hvis du ikke kan møte til praksis eller må avbryte denne på grunn av koronavirus, vil du få mulighet til ny praksis.

opptak og utveksling

Studier vde NTNU Foto: Geir Mogen

Studiestart 2020

Immatrikulering 2020: Vi gleder oss til å ønske våre nye studenter velkommen til studiestart 10. august 2020. 

Undervisning høsten 2020: Det legges til rette for en kombinasjon av digitale forelesninger, gruppeaktiviteter og faglige treff på campus.
 

Student og ansatt i utlandet

Råd og informasjon

Studenter som er/var i utlandet 2019/2020

Ansatte i utlandet

International employees


Utveksling i 2020/2021

Hvordan koronaviruset påvirker deg som har planer om å dra på utveksling i 2020/2021.


Utenlandske medarbeidere

Ansette utenlandsk medarbeider som skal jobbe i utlandet


innhold

Reise og karantene

Fraråder fortsatt tjenestereiser til utlandet

Reiser innad i Norge, f.eks mellom Trondheim, Gjøvik og Ålesund, skal bare foretas når det er helt nødvendig av arbeidsmessige grunner.

NTNU fraråder studenter og ansatte å reise med kollektivtransport. Ansatte skal som hovedregel ikke være avhengig av kollektivtransport for å komme på jobb.

Oppdatert 24.04.2020


Karantene
Alle som kommer fra utlandet skal ha ti dagers hjemmekarantene.

Bor du i kollektiv med en som er i karantene, trenger du ikke å være i karantene så lenge vedkommende ikke har symptomer.

Hold avstand til hverandre og følg ellers de generelle forebyggende hygienerådene.

Bibliotekene

Flere bibliotek har åpnet noen av sine lesesaler og studentarbeidsplasser med åpningstid fra kl. 09.00–15.00.
Se bibliotekets nettside.

Trykt materiale må fortsatt bestilles i Oria.

Bøker og andre lån kan nå leveres tilbake.

Benytt bibliotekets digitale tjenester

Besøk det Virtuelle biblioteket 

Kontakt
Spørsmål rettes til support@ub.ntnu.no

Oppdatert 30.05.2020

forebyggende råd

Forebyggende råd

  • God håndhygiene, bruk hånddesinfeksjon når håndvask ikke er mulig.
  • God hoste- og nysekultur: Bruk papirlommetørkle foran munn og nese, eller host/nys i albukroken.
  • Unngå kontakt med syke personer
  • Sørg for god mathygiene
  • Den eller de som har vært i direkte kontakt med personer som kan ha, eller hvor det er påvist korona-smitte, men ikke selv har symptomer, skal gå i karantene (10 dager)

Tips! Vanlig håndsåpe fungerer faktisk mye bedre mot koronavirus enn Antibac

Button for English version - koronavirus

Ofte stilte spørsmål

Kontakt iD 1292594877

Samarbeidspartnere

Siste

Siste

Retningslinjer for forskningstermin i utlandet
28.05.2020

Studentutveksling til alle land – også Europa - er avlyst
20.05.2020

Utsatt eksamen i august blir digital, uten oppmøte på campus
20.05.2020

Ansette utenlandsk medarbeider som skal jobbe i utlandet
20.05.2020

Obligatorisk kurs i smittevern for NTNU-studenter
19.05.2020

Flere bibliotek gir studenter tilgang til enkelte arbeidsplasser fra 19. mai
19.05.2020

Lesesalene åpner for bachelorstudenter
15.05.2020

Undervisning høsten 2020
15.05.2020

Forsiktig åpning av NTNU seinest 25.mai
08.05.2020

Smittevern og smittereduserende tiltak
29.04.2020

NTNU har vedtatt å avlyse all utveksling til land utenfor Europa høsten 2020
27.04.2020

Renhold ved påvist koronasmitte hos personer som har oppholdt seg i NTNUs arealer
24.04.2020

Retningslinje for fysisk oppmøte på campus (Gjelder fra 27. april)
20.04.2020

Retningslinje for nødvendig arbeid i laboratorier og verksteder (Gjelder fra 27. april)
20.04.2020

Vurderingsmomenter til hjelp for ansettelsesmyndighetens beslutning om forlengelser for ph.d.-kandidater - ansatt ved NTNU
17.04.2020

Fortsatt hjemmekontor for de fleste
07.04.2020

All undervisning ut vårsemesteret skal foregå digitalt
01.04.2020

Alle arrangementer ut vårsemesteret avlyses
31.03.2020

Konsekvenser for Horisont 2020
30.03.2020

Retninglinjer for feltarbeid
30.03.2020

Ingen eksamener med fysisk oppmøte på campus våren 2020
26.03.2020

Endringer i ph.d.-forskriften på grunn av koronaviruset
25.03.2020

Rektors vedtak om midlertidig bestemmelser om gjennomføring av utdanninger regulert av rammeplan (pdf)
24.03.2020

Ny arbeidshverdag med hjemmekontor
24.03.2020

Retningslinje for nødvendig arbeid i laboratorier
20.03.2020

Forskningsrådet utsetter søknadsfrister
20.03.2020

Ansatte i utlandet oppfordres sterkt til å reise hjem
19.03.2020 fra rektor Anne Borg

Hvordan studenter kan få igjen utlegg etter hjemreise fra utlandet
19.03.2020

Planlagte hjemmeeksamer går som normalt
19.03.2020

Retningslinjer for bruk av stipendiater og postdoktorer i undervisningen
18.03.2020

Om fysisk oppmøte på campus
18.03.2020

Til ansatte og ledere ved NTNU.pdf
17.03.2020 fra rektor Anne Borg

Alle studenter i utlandet bør reise hjem, men NTNU vil fortsatt bistå om du velger å bli
15.03.2020 fra rektor Anne Borg

Hjelp til hjemreise for studenter og ansatte
15.03.2020

Anbefaler studenter å reise hjem til Norge.pdf
14.03.2020 fra rektor Anne Borg

Ansatte som er usikre på om de bør reise hjem
15.03.2020

Lær deg nettbasert undervisning
15.03.2020

Endring av vurderingsform
14.03.2020

Om fravær, hjemmekontor og håndtering av drift
14.03.2020

Kjære NTNUer.pdf
14.03.2020 fra rektor Anne Borg

Retningslinjene er utarbeidet med bakgrunn i vårt hovedmål for vår håndtering av hendelsen:

Retningslinjene er utarbeidet med bakgrunn i vårt hovedmål for vår håndtering av hendelsen: Å bidra til den nasjonale dugnaden for å stoppe spredning. 

Vi avventer myndighetenes vurdering før vi kan si når campus åpner igjen.

stop bilde