NTNUs håndtering av korona-pandemien

For studenter

Bilde av student Foto: Geir Mogen

 

Vi på NTNU jobber for at du som student skal få en fin studiehverdag og for at du skal få beholde ditt studiemiljø i en litt uvanlig tid.

Korona-epidemien påvirker oss på mange måter – studier, jobb, vennskap, kjærlighet og alt annet som har plass i livet ditt.

Du finner mer informasjon på våre veiledningssider dersom du har behov for å snakke med noen.

Dette gjelder

For studenter

Eksamen våren 2022

Eksamen våren 2022 skal som hovedregel ha en annen form enn skriftlig skoleeksamen. Du finner informasjon om vurderingsform under eksamensinfo på de enkelte emnesidene.

Mye mer fysisk undervisning

Hovedregelen fremover er at alle studenter skal ha deler av undervisningen sin på campus.  Campus vil være åpen. Lesesaler, grupperom og vrimlearealer vil være åpne som vanlig.  Emner som ikke har undervisningsrom, vil fortsatt ha digital undervisning. Emner som har undervisningsrom, skal ha fysisk undervisning. 

Oppmøte på campus

Hovedregelen fra og med mandag 7.februar er at ansatte ved NTNU skal møte opp fysisk på arbeidsstedet. Fra samme dato blir det igjen tillatt å avholde fysiske møter og samlinger. Forutsetningen er at det er mulig å holde én meter avstand både i kontorlandskap og på møterom. 

Studentutveksling

Internasjonal seksjon behandler søknader om utveksling med utgangspunkt i at utveksling vil være mulig til det aktuelle landet/lærestedet. Studenter må følge med situasjonen i landet og ved lærestedet som er tiltenkt for utveksling

Reise under Covid-19

Når det gjelder utreise, er det ingen generelle råd mot reiser akkurat nå. NTNU følger til enhver tid regjeringens anbefalinger om inn- og utreise.

Testmuligheter på campus

I Trondheim så kan du hente tester på  Hesthagen, Kalvskinnet, Gløshaugen, Moholt og Dragvoll.  I Gjøvik får studenter selvtester hos Studenttorget i Gneisbygget. I Ålesund kan selvtester bestilles hos kommunen og hentes i Kompasset på campus. 

Arrangement og sosiale sammenkomster 

Det er åpent for alle typer sosiale studentaktivteter og trening på campus, så lenge  generelle smittevernråd følges. Det er ikke lenger avstandskrav så lenge man sitter i setet på arrangement med faste tilviste plasser.

Uvaksinerte studenter og praksis i helse- og omsorgstjenesten

Hensynet til beskyttelse av sårbare grupper gjør at praksissteder for studenter i helse- og omsorgstjenesten kan kreve å få vite vaksinestatus. Dersom studentene ikke kan dokumentere at de er vaksinert kan praksisstedet kreve at studenten omplasseres.

12 feb 2022

Er du syk, bekymret eller sitter i karantene

Bilde av student Foto: Geir Mogen

 

Er du smittet av Covid-19 må du selv varsle dine nærkontakter. Forhold deg gjeldende råd om isolasjon og testing. Kontakt din fastlege ved akutt behov. 

Hvis du ikke kan møte til fysisk undervisning på grunn av at du er i risikogruppe for covid-19, kan du få tilrettelegging av dine studier.

Er du bekymret eller bare trenger noen å snakke med?

• Student: Du finner mer informasjon på helsetjenester for studenter.
• Ansatt: Ta kontakt med NTNUs Bedriftshelsetjeneste.

 

 

1296194948 Kontakt

HR- og HMS-avdelingen


Ved spørsmål om smittevern, bruk av arealer, fysisk oppmøte på campus, feltarbeid og arbeid i laboratorier og verksteder, ta kontakt med HMS-seksjonen

E-post: hms@ntnu.no 

Ved spørsmål om arbeidsforhold, innreise/utreise, etc., ta kontakt med HR

Epost: korona@hr-hms.ntnu.no

NTNUs bedriftshelsetjeneste

Bygningsmessige behov


rettes til e-vaktmester

E-post: kontakt@campusservice.ntnu.no

Tlf. 73 59 54 15 (mellom kl. 08.00 – 15.00)

Presse og media


Jan Erik Kaarø

E-post: jan.kaaro@ntnu.no

Tlf: 91897136


Bilder fra NTNU

Finn NTNUs eksperter på koronarealterte temaer

Pressekontakter