NTNUs håndtering av korona-pandemien

Gjeldende

koronavirus

Campus er åpen

Du kan bruke lesesaler, grupperom, bibliotek, kantiner og andre fellesarealer.

Mer fysiske læringsaktivitet på campus fra mandag 8. mars. Vi åpner for undervisning på campus innenfor en ramme av 50 % av aktiviteten som opprinnelig var planlagt for vårsemesteret.  Trondheim kan fra nå inntil 200 studenter være til stede på forelesninger. I Gjøvik og Ålesund er maksgrensen 100 studenter. Det blir også mulig å samle grupper med flere enn 20 studenter, så lenge smitteverntiltakene er gode.

Hjemmekontor for alle som har mulighet til dette. Ledere kan, i samarbeid med sine medarbeidere, utarbeide ordninger for fysisk tilstedeværelse på campus i hver enhet.

Møter og kurs kan foregå både digitalt og fysisk. Ansatte kan møtes i mindre grupper på inntil 20 personer. Ved forelesninger, seminarer, o.l., i rom med fastmonterte seter, kan inntil 50 personer være til stede.

Arrangementer og samlinger ansett som nødvendig for gjennomføring av NTNUs kjernevirksomhet kan gjennomføres. Sosiale arrangementer kan ikke gjennomføres på campus pr. nå, med unntak av linjeforeningers generalforsamlinger og studenttingsmøte

Treningssentrene til Sit er åpen. Her kan du delta på gruppetimer eller trene selv i egentreningsarealene.

02 mar 2021

Retningslinjer på campus

Vasker hender Foto: Colourbox

Forebyggende råd


  • Holde deg hjemme når du har symptomer
  • Ha god håndhygiene
  • Hold minimum 1 meter avstand til andre

Alle må gjennomføre smittevernkurs før de møter på campus

Bruk check-in


For å kunne bistå med smittesporing av covid-19 på campus, skal du registerer deg når du er i NTNUs arealer.

Reise


Unngå unødvendige reiser, både innenlands og utenlands.

Det blir undervisning på campus høsten 2020

Bilde av student Foto: Geir Mogen

 

Din studiehverdag

Ingen av oss kan spå fremtiden, men vi må alle se for oss en litt annerledes hverdag med smittereduserende tiltak i lang tid fremover. Vi på NTNU jobber for at du som student skal få en fin studiehverdag og for at du skal få beholde ditt studiemiljø i en litt uvanlig tid. Alle studenter skal ha deler av undervisningen sin på campus.

Korona-epidemien påvirker oss på mange måter – studier, jobb, vennskap, kjærlighet og alt annet som har plass i livet ditt. Ta kontakt med Studentsamskipnaden dersom du har behov for å snakke med noen.

Undervisning Foto: Geir Mogen

Undervisning


NTNU åpner opp for mere fysisk undervisning fra 8. mars 

Du finner oversikt over timeplanene på de enkelte emnesidene eller på min side i Innsida.

Eksamen på Sluppen Foto: Synnøve Aune/ NTNU

Eksamen


Det skal ikke avholdes skriftlig skoleeksamen på campus vårsemesteret 2021

Les alt om eksamen

Bilde av studenter i praksis Foto: Elin Iversen

Praksis


Hvis du ikke kan møte til praksis eller må avbryte denne på grunn av koronavirus.

Utveksling Foto: Colourbox

Utveksling


Pandemien medfører fremdeles usikkerhet om mulighetene for utveksling høsten 2021.

 

Er du syk, bekymret eller sitter i karantene

Bilde av student Foto: Geir Mogen

Er du smittet av Covid-19 blir du ivaretatt av fastlege og smittevernkontoret. Kommunehelsetjenesten utfører smittesporing, kontakter dine nærkontakter og gir beskjed om hva de skal gjøre videre.

Mistanke om Covid-19 | Påvist Covid-19 Smittesporing 

Hvis du ikke kan møte til fysisk undervisning på grunn av at du er i risikogruppe for covid-19, eller på grunn av at du sitter i karantene kan du få tilrettelegging av dine studier.

Er du bekymret eller trenger bare noen å snakke med?

• Student: Studentsamskipnaden står klare til å lytte og snakke med deg.
• Ansatt: Ta kontakt med NTNUs Bedriftshelsetjeneste.

1296194948 Kontakt

HR- og HMS-avdelingen


Ved spørsmål om smittevern, bruk av arealer, fysisk oppmøte på campus, feltarbeid og arbeid i laboratorier og verksteder, ta kontakt med HMS-seksjonen

E-post: hms@ntnu.no 

Ved spørsmål om arbeidsforhold, innreise/utreise, etc., ta kontakt med HR

Epost: korona@hr-hms.ntnu.no

NTNUs bedriftshelsetjeneste

Bygningsmessige behov


rettes til e-vaktmester

E-post: kontakt@campusservice.ntnu.no

Tlf. 73 59 54 15 (mellom kl. 08.00 – 15.00)

Presse og media


Jan Erik Kaarø

E-post: jan.kaaro@ntnu.no

Tlf: 91897136


Bilder fra NTNU

Finn NTNUs eksperter på koronarealterte temaer

Pressekontakter

Ofte stilte spørmål

Se våre ofte stilte spørsmål

Her finner du spørsmål med svar om undervisning, eksamen, smittevern og mye mer.