NTNU
Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet  NB: Nytt møtested
     

S T Y R E T  

Sakskart NTNUs styre 

har møte torsdag 14. mai 2009, kl. 10.00
Møtested:  Møterom (rom 351) AB-fakultetet, 3. etg., Sentralbygg I, Gløshaugen

S-sak 31/09 Godkjenning av protokoll fra Styrets møte 23.04.2009
S-sak 32/09 Oppnevning av nasjonal komité i samfunnsgeografi
Notat. U.off., Offl. § 25
S-sak 33/09 Oppnevning av nasjonal komité innen fagområdet film-regi / film/fjernsyn/video  -  søknadsrunde 2008
Notat. U.off., Offl. § 25
S-sak 34/09 Oppnevning av nasjonal komité innen fagområdet scenografi  - 
søknadsrunde 2008
Notat. U.off., Offl. § 25
S-sak 35/09 Tilsetting i stilling som redaktør for Universitetsavisa
Notat. U.off., Offl. § 25
S-sak 36/09 Tilsetting i stilling som prorektor for nyskaping og eksterne relasjoner
Notat. U.off., Offl. § 25
S-sak 37/09 Styring og ledelse av virksomheten ved Vitenskapsmuseet
Notat
Kfr. S-sak 23/09

Eventuelt:

* * * * *
Neste møte i Styret er onsdag 17.06. 2009
* * * * *
Sakskart, saker og protokoller for styrets møter legges ut på flg. adresse:
http://www.ntnu.no/styret/saker_prot2007
Romplan 3. etg. Sentralbygg I finnes her:
http://www.ntnu.no/etasjeplan/s1/3/plan.jpg