NTNU
Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet 
                                      

S T Y R E T                                      

har møte onsdag 10. oktober 2007, kl. 10.00
Møtested:  Møterom 224, Hovedbygningen, Gløshaugen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
S-sak 55/07 Godkjenning av protokoll fra Styrets møte 13.09.2007
S-sak 56/07 Rapportering 2. tertial 2007 NTNU
Notat
S-sak 57/07 NTNUs internasjonale studieprogramportefølje 2008/2009
Notat
S-sak 58/07 Strategi og handlingsplan for rekruttering av kvinner 2007 – 2010
Notat
S-sak 59/07 NTNU Technology Transfer AS – fornyelse av samarbeidsavtalen for 
perioden 2008 – 2012
Notat 
S-sak 60/07 Stiftelser  -  delegering av retter etter vedtektene for NTNUs stiftelser. 
Kfr. S-sak 51/07
Notat

Eventuelt

Referatsak:

Ref-sak 11/07 Referat fra møte 20.09. 2007 i Arbeidsmiljøutvalget
* * * * *
Neste møte i Styret er 14. november 2007