KLIMAX

KLIMAX

Klimax er en møteserie om miljø og klima i de bygde omgivelser. Serien er et samarbeid mellom NTNU, Trebyen Trondheim og Asplan Viak AS.

Frokostseminar 26. april 2017

Frokostseminar 26. april 2017

Sigrid Vasseljen, landskapsarkitekt ved Asplan Viak, snakket om hvordan overvann kan brukes smartere for å bli en ressurs i stedet for et stadig sterkere klimaproblem i norske byer. Deretter ble fremtidens overvannsløsninger gjennom forskning og realisering i senteret Klima2050 presentert av Edvard Sivertsen, seniorforsker i SINTEF.

Presentasjon av Asplan Viak
Presentasjon av Klima2050

Foto: Javier Díaz Barrera

 

Frokostseminar 5. april 2017

Frokostseminar 5. april 2017

Frokostseminaret ble avholdt kl 08:00 - 10:00 onsdag 5. april på DIGS. Kristin Tolstad Uggen fra NIBIO åpnet med å fortelle om digital skog, og hvordan 3D-scanning av skog kan gi langsiktig og bærekraftig forvaltning av skogressurser. Deretter presenterte Pasi Aalto fra NTNU Wood hvordan en digital byggenæring er under utvikling. 

Presentasjon fra NIBIO
Presentasjon fra NTNU Wood

Frokostseminar 6. desember 2016

Frokostseminar 6. desember 2016

Varmere, våtere, villere - hvordan planlegge for framtidas lokalklima?

Framtidens klima - hva sier forskningen? Hans Olav Hygen, Meterologisk institutt/Klima 2050.

Lokalklima i arealplanlegging, Nina Rieck - Asplan Viak

Moholt studentby - hvordan tenke lokalklima i planlegging av høyhus? Marianne Auran Ertsaas, SiT

Lilleby - lokalklima som faktor i planlegging av uteområder - Kari Solli, Veidekke og Silje Fremo, pir2

 

DIGS - 08.30 - 10.30

Merk forskjøvet oppstart! Innledningene starter kl. 08.45

 

Påmelding: stilar@ntnu.no

 

Frokostseminar 16. november 2016

Frokostseminar 16. november 2016

Dagens tema var: Hvordan utvikler vi framtidens sentrumsområder? Hvilken rolle spiller materialvalg i bærekraftig stedsutvikling?

Møtet ble arrangert i samarbeid med Trebyen Trondheim, hvor omlag 30 personer fra kommune, arkiktekter, byggebransjen og NTNU deltok.

 

Foto: NTNU

Presentasjonene:

 

Illustrasjon: Helen&Hard

Illustrasjon: Helen&Hard

 

Klimax Frokostmøte 12. oktober 2016: Towards Zero Emission Housing

Klimax Frokostmøte 12. oktober 2016: Towards Zero Emission Housing

Dagens frokostmøte var i samarbeid med forskningssenteret ZEB. 40 deltakere deltok for å høre flere av ZEBs pilotbygg.

(Foto: NTNU)

Program for dagen var (filene kan lastes ned ved å klikke på foredragene):

KLIMAX frokostmøte 11 januar: Levende grønne byer

KLIMAX frokostmøte 11 januar: Levende grønne byer

Trenden med dyrking i by griper om seg og har også nådd Trondheim. Oslo kommune er i gang med å utvikle en egen strategi for urbant/bynært landbruk og i Trondheim er det en egen, helhetlig matstrategi under oppseiling. Bli med på dette møtet og få et overblikk over hva som spirer og gror i to av de kommunene som ligger langt framme på dyrking i byen.

Urban dyrking -  politikk eller hobby? Ellen Marie Forsberg, Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Trondheim kommune satser på urban dyrking! Hanne Aaserud, Miljøenheten Trondheim kommune

 

Frokostmøte 29. oktober 2015: Moholt Studentby: Europas hittil største byggeprosjekt i massivtre tar form

Frokostmøte 29. oktober 2015: Moholt Studentby: Europas hittil største byggeprosjekt i massivtre tar form

Det var 40 personer påmeldt til frokostseminar om massivtrebyggingen på Moholt som ble avholdt hos DIGS i Olav Trygvassons gate.

Gruppe mennesker som hører på foredrag

Foto: NTNU

 

Foredragene kan du laste ned her:

Velkommen ved Trebyen Trondheim v/Turid Helle, Trondheim kommune

Hvorfor bygger vi så høye bygg i massivtre? v/Arvid Skjervik, prosjekt og utviklingssjef i SiT Bolig

Fordelene med å bygge i massivtre: hurtig byggeprosess, repetisjon, godt arbeidsmiljø. v/Sigbjørn Faanes, Prosjekteringsleder i Veidekke Entreprenør AS

 

Etter møtet fikk noen av deltakerne bli med på befaring på byggeplassen.

Gruppe mennesker på befaring i bygg9 etasjers bygg i massiv tre. Fra byggeplassen

Deltakere på byggeplassen. Foto: Miquel Vilaró

 

 

Halvdagsseminar: Systemgrenser for miljøvurdering av byggematerialer

KLIMAX frokostseminar: Presentasjon av EBLE-prosjektet

KLIMAX frokostseminar: Presentasjon av EBLE-prosjektet

98 personer deltok på KLIMAX frokostseminar da resultater fra forskningsprosjektet EBLE (Evaluering av boliger med lavt energibehov) ble presentert den 16. september 2015.

(Foto: NTNU)

 

Foredragene kan du hente her:

Inger Andresen (SINTEF/NTNU) og Guro Hauge (Lavenergiprogrammet): Evaluering av boliger med lavt energibruk

Kristian Stensrud (Heimdal Bolig): Miljøbyen Granåsen

 

 

På Angeltrøa i Trondheim bygger Heimdal Bolig over 300 boliger med passivhusstandard. Boligprosjektet ”Miljøbyen Granåsen” er ett av åtte boligprosjekter som er med i forskningsprosjektet EBLE: Foto: Heimdal Bolig.

Mer informasjon om Eble

Kontakt

Kontakt

Adresse

Fakultet for arkitektur og design

NTNU

7491 Trondheim

Besøksadresse:

Afred Getz vei 3, Sentralbygg I

Leder

Stig Larssæther

Administrativ koordinator:

Brit Gullvåg

Telefon: 73 59 50 90