Kjønnsforskning Nå! 2021 (Digital)

Kjønnsforskning Nå! 2021 (Digital)

Kjønnsforskning Nå 2021

Annet hvert år samles kjønnsforskere og andre interesserte for å dele ny kunnskap, bygge nettverk og for å inspirere hverandre. Dette er en mulighet for å dele alt fra spirende ideer, kunstneriste, kreative og aktivistiske prosjekter, til ferdig forskning. 27-28 mai 2021 arrangeres Kjønnsforskning Nå! (digital) i Trondheim. Vi inviterer dere til å foreslå felles programaktiviteter og til å komme med individuelle bidrag.

Her er invitasjon til individuelle bidrag 

Frist for å sende sammendrag er utvidet til 6.april. Dette sendes til: kforsk2021@kult.ntnu.no

Sammendraget skal inneholde overskrift på bidraget og være på maksimum 250 ord. Husk å oppgi nummer og tittel på sesjon i tittelfeltet på e-posten (se informasjon i invitasjonen). 

Her er foreløpig Program

 

English version

Kjønnsforskning Nå! is a biennial gathering for of researchers and anyone interested in gender-related issues, and presents the opportunity to share anything from budding ideas, artistic and activist projects to ready-to-go research! All stages of production and development are welcome. On 27-28 May 2021 Kjønnsforskning Nå! will be held digitally. We invite you to suggest program activites and to come with individual contributions.

Click here for the call for individual contributions 

The deadline  for abstracts has been extended to April 6. Please submit it to: kforsk2021@kult.ntnu.no

We ask that your abstract contain a title for the contribution and be a maximum of 250 words. Please remember to include the number and title of the session in the subject field of the email (see further information in the invitation).

Here is the preliminary Program

 


Invitasjon/Invitation

Invitasjon/Invitation

Den nasjonale forskerskolen for kjønnsforskning inviterer alle PhD stipendiater med interesse for kjønsstudier til samling i forbindelse med konferansen, 26 mai, se invitasjon her.

 

English version

National Research School in Gender Studies invites all PhD students with an interest in gender studies to a pre-conference gathering on May 26, please find invitation here