Kjønnsforskning Nå! 2021

Kjønnsforskning Nå! 2021

Kjønnsforskning Nå 2021

 

Annet hvert år samles kjønnsforskere og andre interesserte for å dele ny kunnskap, bygge nettverk og for å inspirere hverandre. Dette er en mulighet for å dele alt fra spirende ideer, kunstneriste, kreative og aktivistiske prosjekter, til ferdig forskning. 27-28 mai 2021 arrangeres Kjønnsforskning Nå! i Trondheim. Vi inviterer dere til å foreslå felles programaktiviteter og til å komme med individuelle bidrag.

Invitasjon til programaktiviteter. Frist 1. november 2020 Vi inviterer med dette til å foreslå større programaktiviteter for konferansen. Det kan for eksempel være paneler, workshops, plenumssesjoner. Alle typer bidrag ønskes velkommen.

Invitasjon til individuelle bidrag (Kommer i løpet av januar 2021)!

 

English version

Kjønnsforskning Nå! is a biennial gathering for of researchers and anyone interested in gender-related issues, and presents the opportunity to share anything from budding ideas, artistic and activist projects to ready-to-go research! All stages of production and development are welcome. On 27-28 May 2021 Kjønnsforskning Nå! will be held in Trondheim. We invite you to suggest program activites and to come with individual contributions.

Call for program events. Deadline 1. November 2020 We hereby invite you to submit your suggestions concerning program activities for the Kjønnsforskning Nå! 2021 program. Joint activities can be, for example, panels, workshops, plenary sessions, and more.

Call for individual contributions (Opens in January 2021)!