Kjønnsforskning Nå! 2021 (Digital)

Kjønnsforskning Nå! 2021 (Digital)

Kjønnsforskning Nå 2021

Annet hvert år samles kjønnsforskere og andre interesserte for å dele ny kunnskap, bygge nettverk og for å inspirere hverandre. Dette er en mulighet for å dele alt fra spirende ideer, kunstneriste, kreative og aktivistiske prosjekter, til ferdig forskning. 27-28 mai 2021 arrangeres Kjønnsforskning Nå! (digital) i Trondheim. 

Klikk her for Program

Påmelding er stengt!

Fullt program med abstrakter og zoomlenker vil kun sendes til registrerte deltakere.

 

English version

Kjønnsforskning Nå! is a biennial gathering for of researchers and anyone interested in gender-related issues, and presents the opportunity to share anything from budding ideas, artistic and activist projects to ready-to-go research! All stages of production and development are welcome. On 27-28 May 2021 Kjønnsforskning Nå! will be held digitally. 

Click here for the Program

Registration is closed!

Full program with abstracts and Zoom links will be sent to registered participants only.

 


Se nedenfor

Se nedenfor

Forening for kjønnsforskning

Foreninge for kjønnsforskning i Norge (FOK) er en viktig interesseorganisasjon for kjønnsforskning. 
Her er påmeldingslenke for FOK
FOK avholder generalforsamling under konferansen: torsdag 27. mai kl 17.00-18.00. 

sakspapirene for generalforsamling

Beretning
Forslag til arbeidsplan
Forslag til valgkomite
Regnskap 

 

 

Invitasjon/Invitation

Invitasjon/Invitation

Den nasjonale forskerskolen for kjønnsforskning inviterer alle PhD stipendiater med interesse for kjønsstudier til samling i forbindelse med konferansen, 26 mai, se invitasjon her.

 

English version

National Research School in Gender Studies invites all PhD students with an interest in gender studies to a pre-conference gathering on May 26, please find invitation here