Styring og ledelse

– ved Institutt for kjemisk prosessteknologi


Oversikt over instituttstyrets medlemmer

Instituttstyret er instituttets øverste organ. Instituttstyret har ansvar for å fastsatte overordnede mål, prioriteringer og strategier for enheten, innenfor rammer gitt i regelverk og overordnete nivås beslutninger. Dette ivaretas ved at instituttstyret selv tar stilling til:

  • enhetens strategi og overordnede faglige prioriteringer
  • budsjett og hovedfordeling
  • saker av stor strategisk eller prinsipiell betydning

Instituttstyrets retningslinjer: NTNUs styringsreglement

 

Instituttstyrets sammensetning:

Instituttstyret ledes av instituttleder, og består for øvrig av:

  • 2 representanter fra de vitenskapelige ansatte, inklusive midlertidig ansatte
  • 2 studentrepresentanter
  • 1 representant for teknisk-administrativt tilsatte
  • 2 eksterne medlemmer

For hver gruppe velges/utpekes et tilsvarende antall rekkefølgevararepresentanter.

De interne medlemmene velges i henhold til NTNUs valgreglement. Studentrepresentantene og representanten for midlertidig tilsatte velges for ett år og de fast tilsatte for fire år. De eksterne medlemmene oppnevnes av fakultetets dekan etter forslag fra instituttleder.

Instituttets ledergruppe

Jens-Petter Andreassen (Instituttleder)
Magnus Rønning (Nestleder forskning)
Hanna Knuutila (Nestleder utdanning)
Størker Moe
Johan Sjöblom (perm)
Gisle Øye
Hilde J. Venvik
Liyan Deng (perm)
Haakon Eng Holck (stud.)
Martin Peter Meuche (stud.)
Ida Bernhardsen (ph.d.)
Ole Håvik Bjørkedal  (ph.d.)
Gunn Torill Wikdahl
Tom Helmersen