Kart – NTNU i Ålesund

Kart over NTNU i Ålesund

Kartet i større versjon | Google-kartFinn fram på NTNU i Ålesund

Bygg og lokaler

NTNU i Ålesund sitt hovedbygg har fem bygningar samla under eitt felles tak (A, B, C, D og F). I tillegg har de kontor i Kunnskapsparken (KP), laboratoriebygget (L) og Fagskolen (G).

Hovudbygget, 1. etasje

A

Studentsamskipnaden

Studentparlamentet

Bokhandel

Garderobe for besøkande

Toalett og garderobe i kjeller

B

Studentservice

Studieadministrasjon

Auditorium B117 – Naftadjupet

Auditorium B118 – Brosundet

C

Laboratorie, sjukepleie

Trykkeri

Sentralbord / ekspedisjon

D

Auditorium D210 – Fogdegården

F

Kantine

Hovudbygget, 2. etasje

A

Avdeling for helsefag, kontor

Auditorium A230 – Nørvasundet

B

Rektor

Avdeling for ingeniør og realfag, kontor

Seminarrom B228

Seminarrom B229

C

Laboratorier, data

IT-seksjonen

D

Bibliotek

F

Bibliotek

Hovudbygget, 3. etasje

A

Avdeling for helsefag, kontor

Seminarrom A334

Seminarrom A335

B

Avdeling for ingeniør og realfag, kontor

Avdeling for maritim teknologi og operasjoner, kontor

Seminarrom B332

Seminarrom B333

D

Auditorium D310 – Aksla

Auditorium D313 – Sukkertoppen

F

Lesesal

Avdeling for ingeniør og realfag, kontor

Hovudbygget, 4. etasje

A

Avdeling for biologiske fag, kontor

B

Avdeling for maritim teknologi og operasjoner, kontor

D

Skipsmanøversimulator

Prosjektrom

Avdeling for maritim teknologi og operasjoner, kontor

Kunnskapsparken, 2. etasje

Avdeling for internasjonal business, kontor

Sentraladministrasjon

Lab-bygg (L)

Gymsalen finn du i lab-bygget, i tillegg til ulike laboratorie i tilknyting til ingeniørutdanningane.

Fagskolen (G)

Følgande rom vært brukt til undervising eller eksamenslokale:

G133
G239
G325
G326
G331
G328a
G328b
G328c

Tilgjengelegheit

På Statsbygg sin nettstad Bygg for alle kan du sjekke tilgjengelegheita for funksjonshemma før ankomst. Skriv "Høgskolen i Ålesund" i søkefeltet.

Wed, 25 May 2016 13:45:51 +0200