Bilde Pirum

Illustasjonsfoto til siden,  av sangkoret Pirum

Utnytt studietiden din

Utnytt studietiden din

Studietiden din er uendelig mye mer enn studier. Å engasjerer seg i noe ved siden av studiene er både artig og begivenhetsrikt. Du blir også bedre kjent med deg selv og hva du liker, du bygger nettverk og og du får egenskaper du kan føre opp på din CV.

Engasjer deg i frivillige verv

Arbeidsgivere er interessert i ditt engasjement ved siden av studiene, og det kan ha stor betydning for dine fremtidige muligheter i arbeidslivet. Studiestedene har mye å by på og du kan velge alt fra studentpolitikk til idrett og mye mer. Her finner du en oversikt over studentorganisasjoner.

Skaff deg erfaring via sommerjobber og deltidsjobber

Det er lurt å ha litt arbeidserfaring når du skal begynne å søke fast jobb. Finn deltidsjobber, sommerjobber og samarbeidspartnere til prosjektoppgaver hos NTNU Bridge. Fordelene med jobberfaring er at:

  • du viser at du er engasjert og delaktig på andre områder enn dine studier
  • du utvikler dine ferdigheter som kan være relevant for en jobb etter utdannelsen
  • du får erfaring og lærer mer om deg selv og hva du vil
  • du får kontakter som kan være gjensidig nyttig senere i karrieren
  • potensielle arbeidsgivere blir kjent med deg som person og din arbeidskraft
  • du får kunnskap om arbeidslivet og muligheter som kan komme til nytte senere

Synes du ikke jobben du har er direkte relevant for fremtidige jobber? Tenk gjennom de ferdighetene du oppnår som er overførbare til senere jobber. Test ut kompetansekartlegging.

Nettverksbygging

Nettverksbygging kan ha betydning for dine jobbmuligheter og gjøre deg sterkere for et raskere skfitende arbeidsmarked. Husk at den beste måten å bygge et sterkt nettverk på er ved å hjelpe andre.

Mennesker du møter gjennom studietiden; medstudenter, lærere og bedriftsrepresentanter, kan gi deg muligheter i din karriere. Du kan gi dem en mulighet til å finne ut hvem du er og hva du kan bidra med, eller selv gi dem muligheter i løpet av din karriere.

Når du studerer kan det å treffe tidligere studenter (alumner), være en god start. Dette kan du gjøre gjennom linjeforeninger, studentorganisasjoner og ulike karrierearrangement, og gjennom NTNU Alumni hvor du også kan bli medlem. Du kan også prøve deg som jobbskygge.

Du kan følge blogger eller LinkedIn til bedrifter eller mennesker som interesserer deg. Alt dette kan gi deg kontakter innenfor dine interesseområder og gi deg muligheter på jobbmarkedet.

Engasjer deg og knytt kontakter

Kontakt