Usikker på studievalget og redd for å angre?

Usikker på studievalget og redd for å angre?

Å velge utdanning er for de aller fleste en stor beslutning. Mange er usikre på hva de ønsker å studere og det er mange utdanningsretninger å velge i. Dessuten tenker du kanskje at utdanningsvalget du gjør nå, får konsekvenser for resten av din karriere. Det er sjelden slik! Det er mange muligheter til å skifte retning både underveis i studiene, og i løpet av livet. Dessuten kan en utdannelse ofte brukes til langt flere jobber og karriereveier enn man kjenner til. Se filmen, det er fler enn deg som er redd for å angre.

Om å skifte studieretning

Har du allerede startet et studie, men er usikker på om du vil fortsette?  Du kan søke om å skifte studieprogram når du har studierett ved NTNU. Skaff deg først informasjon om studieprogrammet du ønsker å skifte til.

Snakk med en veileder

Snakk gjerne med studieveilederen på studieprogrammet ditt før du tar avgjørelsen med å skifte studieretning. Du er også velkommen til å snakke med en av oss som er rådgivere i NTNU Karriere for mer informasjon om det å skifte retning eller for hjelp til å se muligheter og ta meningsfulle valg for deg.

Veiledning for studenter ved NTNU

Veiledning for studenter ved NTNU

Ønsker du å snakke med en av våre rådgivere i Trondheim om valg av utdannelse? Vi kan også ta veiledning over skype eller telefon.

Kontakt