Bilde til studieteknikk

Foto av studenter som leser
Foto: Geir Mogen/NTNU

Studieteknikk og studievaner

Å bli kjent med hvordan man selv jobber best, er en del av det å være student. Hva skal til, hvor mye eller lite skal jeg jobbe med studiene, og hva trenger jeg ved siden av studiene for å ha det bra? Her finner noen gode studietips som en start.

Studieteknikk og studievaner

Hvordan du jobber best

Vær bevisst på hvordan du er mest effektiv. Jobber du best alene eller sammen med andre, i stillhet eller med aktivitet rundt deg, på morgenen eller kvelden? Prøv deg litt frem med ulike tilnærminger, og godta at det kan ta litt tid å finne det som fungerer best for deg. Studie- og læringsteknikker du brukte før kan fungere nå også, men skift gjerne ut det som ikke fungerer og prøv ulike tilnærminger til stoffet du skal gjennom.

Skaff deg oversikt over pensum

Les læringsutbytte for studiet ditt og bla i pensumbøkene. Du kan også finne lettere litteratur om faget for å oppnå forståelse. Relater pensum til egne interesser for å få økt motivasjon.

 

Planlegg tiden din

Planlegg for å få en oversikt og struktur til tiden du har til studiene og til fritid. God balanse gir best resultat. Husk å inkluder pauser i arbeidsøktene, og vær realistisk i planleggingen.

Utbytte av forelesning

Få utbytte av forelesningene

Forbered deg i  10 minutter før forelesning for å lettere kunne følge med og få større utbytte. Da kan du lese kapittelets overskrifter og sammendrag, eller forelesningsnotatene. Noter ned stikkord, og prøv å delta aktivt som mulig.

Notatskriving

Finn den måten å skrive notater på som er god for deg, for notater er bare nyttig hvis du bruker dem. Cornell-notater og tankekart er eksempler på notatskriving som du kan sjekke ut

Cornell-notater  Tankekart   

Repeter

All læring krever repetisjon. Lag tankekart, egne notater og sammendrag og diskuter gjerne med andre for større forståelse og andre perspektiv. Legg inn tid for repetisjon i ukeplanene.

Vanskelig å starte?

Bestem deg for å jobbe i 10 min, da er du i gang! Kan du øke lengden neste gang? Du kan også avtale å treffe andre studenter via videomøter for å jobbe sammen eller bare for å komme i gang.

Se også vårt e-kurs om konsentrasjon og fokus.

Semesterplan og ukeplan

Semesterplan og ukeplan

Semesterplan er nyttig for å få oversikt over innleveringer, eksamenstidspunkt og når du skal ha ferie.

I ukeplan legger du inn når du har innleveringer og setter av tid for gjennomgang av pensum og repetisjon. Vær konkret og realistisk, og husk også å legge inn pauser og fritidsaktiviteter. Evaluer planen hver uke. Vurder da om arbeidsmengden var for stor eller liten og gjør nødvendige justeringer. 

Illustrasjonsbilde av en semesterplan og lenke til utfyllbart skjema    Illustrasjonsbilde av ukeplan og lenke til utfyllbart skjema

Lære studieteknikk?

Studieteknikk på nett

Studieteknikk på nett utviklet ved tidligere Høgskolen i Gjøvik.

Veiledningstilbud ved NTNU

Veiledningstilbud ved NTNU

Studieveilederen på ditt studieprogram er den første du kan kontakte når du har spørsmål om studiene dine. I tillegg har du som student mange andre veiledningstilbud.

Veiledningstilbud 

Karrriereveiledning

Karriereveiledning

via zoom, telefon  eller e-post. Veiledning for nåværende, kommende og nylig uteksaminerte NTNU-studenter.

  • tilbakemelding på CV /søknad
  • "Hva blir jeg?"
  • kompetansekartlegging
  • jobbsøkerprosessen
  • utdanningsvalg

Ved faglige spørsmål må du henvende deg til din studieveileder.

 

NTNU karriere - lokal social media