Bilde til studieteknikk

Illustrasjonsfoto studieteknikk

Studieteknikk og studievaner

Studieteknikk og studievaner

Å bli kjent med hvordan man selv jobber best, er en del av det å være student. Hva skal til, hvor mye eller lite skal jeg jobbe med studiene, og hva trenger jeg ved siden av studiene for å ha det bra? Her finner noen gode studietips som en start.

Bli kjent med når og hvor du jobber best

Å finne de studieteknikkene som fungerer best for deg, kan kreve litt prøving og feiling. Vær bevisst på hvordan du er mest effektiv. Jobber du best alene eller sammen med andre, i stillhet eller med aktivitet rundt deg, på morgenen eller kvelden? Vær obs på forstyrrelser som tv, mobil og sosiale medier.

Skaff deg oversikt over pensum

Les læringsutbytte for studiet ditt og bla i pensumbøkene. Du kan også finne lettere litteratur om faget for å oppnå forståelse. Relater pensum til egne interesser for å få økt motivasjon.

 

Planlegg tiden din

Planlegg for å få en oversikt og struktur til tiden du har til studiene og fritid. God balanse gir best resultat.

 

Få utbytte av forelesningene

Forbered deg 10 minutter til en forelesning for å lettere kunne følge med og få større utbytteDa kan du lese kapittelets overskrifter og sammendrag, eller forelesningsnotatene. Noter ned stikkordog prøv å delta aktivt ved å spørre i forelesningstimene.

Repeter

All læring krever repetisjon. Lag tankekart, egne notater og sammendrag og diskuter gjerne med andre for større forståelse og andre perspektiv. Legg inn tid for repetisjon i ukeplanene.

Vanskelig å starte?

Bestem deg for å jobbe i 10 min, da er du i gang! Kan du øke lengden neste gang? Du kan også avtale å treffe andre studenter på campus for å jobbe sammen eller bare for å komme i gang.

Prioriter nok søvn og fysisk aktivitet

God søvn og fysisk aktivitet gir ekstra energi til studiene. Det er også gunstig ved stress.

Les mer om  tips i studiehverdagen

Semesterplan og ukeplan

Semesterplan og ukeplan

Semesterplan er nyttig for å få oversikt over innleveringer, eksamenstidspunkt og når du skal ha ferie.

I ukeplan legger du inn innleveringer, tid for gjennomgang av pensum og repetisjon. Vær konkret og realistisk, og husk også å legge inn pauser og fritidsaktiviteter. Lag ny plan hver uke og vurder om arbeidsmengden forrige uke var for liten eller stor

Illustrasjonsbilde av en semesterplan med lenke    

Notatskriving

Notatskriving

Finn den måten å skrive notater på som er god for deg, for notater er bare nyttig hvis du bruker dem. Cornell-notater og tankekart er eksempler på notatskriving som kan være noe for deg

Cornell notater        Tankekart

Veiledning for studenter ved NTNU

Veiledning for studenter ved NTNU

Ønsker du å snakke med en av våre rådgivere i Trondheim om studiemestring i hverdagen eller få noen studietips? Vi kan også ta veiledning over skype eller telefon.

Kontakt