Illustrasjonsbilde til jobbsøking
Det kan ta tid å få seg jobb, så start gjerne tidlig med å søke. Er du ute etter fast jobb etter utdannelsen, bør du begynne i løpet av siste studieår.


Start jobbsøkingen

Kartlegg hva du vil jobbe med

Vet du ikke hva du vil jobbe med? Hva er viktig for deg når du går mot en yrkeskarriere? Last ned skjemaet under og jobb med spørsmålene for å få en større bevissthet rundt hva du vil.

Utfyllbart skjema for hva du vil bli

 

Start med å lese utlysninger

For å bli kjent med dine jobbmuligheter bør du begynne med å lese utlysninger. Her beskrives ofte hvilke konkrete arbeidsoppgaver som inngår i stillingene. Du har garantert ferdigheter som kan brukes i ulike typer bransjer, og derfor ofte flere muligheter på arbeidsmarkedet enn du først antar. For å kunne beskrive dine ferdigheter, kartlegg gjerne din kompetanse først.

Analyser utlysningen:

 • Hva slags informasjon får du om virksomheten? Får du informasjon om arbeidsformer, lederstruktur, arbeidsmiljø, personalgoder og lønn?

 • Hvilke arbeidsoppgaver skal dekkes og hvilket ansvar ligger til stillingen?

 • Hvilke kvalifikasjoner ser arbeidsgiver etter? Husk at det er forskjell på ønskelige kvalifikasjoner og krav til kvalifikasjoner

 • Ta vare på utlysningen. Den kan plutselig forsvinne fra nett, og den vil du gjerne ha hvis du blir innkalt til intervju

 

Få kunnskap om bedriften

Hold deg oppdatert på informasjon om nyheter i fagområdet ditt og bli kjent med bedrifter du skal søke. Kanskje kjenner du noen som jobber der? Du kan søke opp bedrifter på nett og lese om deres visjoner, verdier og prosjekter. Noter deg spørsmål du lurer på, ring gjerne til kontaktpersonen, eller spør i et eventuelt intervju.

Hold deg gjerne orientert i arbeidsmarkedet gjennom hele studietiden; les stillingsannonser og delta på karrierearrangement. Slik blir du kjent med muligheter, vet hva som etterspørres, og du får kontakter som kan føre til relevante sommerjobber eller jobb etter studiene.

Du kan få tips til bedrifter som kan være aktuelle for din utdanning gjennom jobbkompasset (utdanning.no)

 

Sosiale media 

 • Rydd opp i profilene dine. Du vil trolig bli googlet

 • Opprett LinkedIn-profil og følg bedrifter som er relevante. Du kan være aktiv ved å skrive poster og delta i diskusjoner. Vis engasjement og våg å dele kunnskap og erfaringer med andre, men tenk over hvordan du formulerer deg.

 • Velg dine plattformer – tenk over hvilke kanaler som fungerer best i forhold til dine mål. Bruk sosiale medier til å gjøre din CV lett tilgjengelig, og husk å oppdatere den.

 • Du kan også lage en kort video (15-20 sek) med presentasjon av deg selv (pitch) som du kan legge i sosiale medier.


Skrive CV og søknad

Lag deg en CV tidlig i jobbsøkingsprosessen. Husk å oppdatere CV-en og legg inn ny kompetanse etterhvert. Her finner du

Søknaden skal bringe deg videre til intervju. Den bør svare på utlysningen og du bør vise hvilke egenskaper du har som passer i jobben du søker. Legg også vekt på hvorfor du vil ha jobben. Her finner du

 

Trainee og internship

Som trainee får du som nyutdannet  mulighet til å jobbe i ulike avdelinger i en bedrift med veiledning av en eller flere mentorer. Du får prøve deg på ulike arbeidsoppgaver, se helhetlig på bedriften, få innsikt i bransjen, og finne ut hva du trives med raskt etter du har startet i arbeidslivet. Du blir vanligvis ansatt i en 1-3 årsperiode i et konkret oppdrag eller prosjekt for bedriften, og målet bør være fast ansettelse etter endt periode. Du kan finne aktuelle traineeprogram på trainee.no eller NTNU Bridge.

Internship er kortere kontrakter eller konkrete prosjekter for enm bedrift, gjerne i løpet av utdannelsen. I Norge tilsvarer det ofte en sommerjobb, men kan også være studentpraksis. Det kan fungere som en inngangsport til en bransje, og kan være både betalt eller ubetalt. Det kan gi deg nyttig arbeidserfaring, gode kontakter i bransjen og en mulighet til å vise deg fram for en eventuell stilling etter endt utdannelse.

 

Jobbsøkerkurs

NTNU karriere tilbyr jobbsøkerkurs for studenter ved NTNU (krever innlogging)

Finn utlysninger

Det finnes mange kanaler der du kan finne aktuelle utlysninger. Her er noen av dem:

Som NTNU-student kan du også bruke: 

LinkedIn profil

Lag deg en LinkedIn profil.

På LinkedIn kan arbeidsgivere finne deg og du kan finne aktuelle jobber. Sørg for å  lage profilen fullstendig, med mest mulig informasjon om deg selv i forhold til utdannelse, erfaring og kompetanse. Noen tips:

 • Tenk over om du skal ha engelsk eller norsk profil
 • Bruk passende bilde som ser profesjonelt ut
 • Lag en god overskrift: Bruk søkeord i overskriften, slik at rekrutterere finner profilen din og raskt finner det som er relevant for dem.
 • Et sammendrag bør være kort og presist. Eks. hva du er opptatt av, nøkkelkvalifikasjoner, hva du kan tilby.
 • Bakgrunn: Skriv kortfattede beskrivelser - gjerne punktvis
 • Samtidig kan du vise hvem du er i profilen, så skriv slik at personligheten din vises (hva som er viktig for deg og egenskaper)
 • Ferdigheter: Velg ferdigheter som beskriver din kompetanse (ikke for mange), og husk at det også er søkeord
 • Gjør prosjekter du har deltatt på synlig (lenker, video, presentasjoner)
 • Husk språkferdigheter
 • Skaff deg anbefalinger (og gi anbefalinger til andre)
 • Delta i relevante grupper
 • Ta bort alt unødvendig

Karrieredager NTNU

Bilde av svømmende mann

Oversikt over karrieredager ved NTNU

Veiledning for studenter ved NTNU

Ønsker du å snakke med en av våre rådgivere i Trondheim om jobbsøking? Vi kan også ta veiledning over skype eller telefon