NTNU karriere

Hva kan jeg bli?

I begynnelsen av studietiden er det fåtallet som vet hva de skal jobbe med når de er ferdig med utdannelsen. Her er noen punkter som forteller deg noe om det å ta en utdannelse, hva som kan lønne seg underveis og hvor dette kan føre hen.  

En utdannelse gir ikke kun en type jobb.

Det er sjelden at en utdannelse fører til kun én type jobb. Det åpner seg oftest langt flere muligheter enn du vet om. Et eksempel er utdannelse tatt innenfor det samfunnsvitenskapelig området som kan brukes til journalistikk, rådgivning eller konsulentvirksomhet eller noe helt annet.


Skaff deg erfaring via sommerjobber og deltidsjobber

All erfaring er gull verdt, og viser at du er engasjert og delaktig i mer enn dine studier. Når du skal søke fast jobb senere og, konkurrerer på arbeidsmarkedet med andre, slår det ofte bedre ut om du har mer arbeidserfaring.


Engasjer deg i frivillige verv

Å engasjerer seg i noe ved siden av studiene er både artig og begivenhetsrikt. Studiestedene har mye å by på og du kan velge alt fra studentpolitikk til idrett og mye mer. Arbeidsgivere er interessert i ditt engasjement ved siden av studiene, og du lærer mye ved å samarbeide med andre om noe helt annet.


Vi skifter jobber langt oftere i dag enn vi gjorde tidligere

Det er vanlig å skifte jobber gjennom sin yrkeskarriere og det blir lettere å søke jobber jo mer erfaring du får. Med mer erfaring vil dine jobbmuligheter og ønsker for arbeidslivet også endre seg.


Det du studerer er ikke nødvendigvis det du skal jobbe med resten av livet

Eksempler på dette er: har du tatt lærerutdannelse, må du ikke jobbe som lærer resten av livet for det. Det finnes flere muligheter med en lærerutdanning i ulike typer bransjer. Du kan også få jobb som rådgiver i kommunesektoren, journalist i et tidsskrift, personalarbeid i en organisasjon eller helt andre jobber. Det handler om å se  og søke mulighetene.


Les Kandidatundersøkelsen 2013

Bestill veiledning i Trondheim

For NTNU studenter, søkere til NTNU og kandidater uteksaminert far NTNU i fjor.

  • Studieteknikk og studiemestring
  • Tilbakemelding på CV og jobbsøknad
  • Karriereveiledning

Kart Campus Dragvoll
Kart Campus Gløshaugen


Tue, 13 Feb 2018 09:50:58 +0100

Drop-in tid

for tilbakemelding på CV og søknad på:

Campus Dragvoll, tirsdager kl. 14.00-15.30
Campus Gløshaugen, torsdager kl. 14.00 - 15.30

NB! Ingen drop-in skjærtorsdag, 29.mars

Kontakt