Ressursgruppe for historie og læring på Utøya

Ressursgruppe for historie og læring på Utøya

Prosjektet har bistått AUF i utarbeiding av planer for framtidas Utøya. En ressursgruppe for historie og læring på Utøya ledes av prosjektleder Tor Einar Fagerland, og består ellers av museumsdirektør Alice Greenwald (9/11 National Memorial Museum), professor James E. Young (University of Massachusetts Amherst), professor Edward T. Linenthal (Indiana University), arkitekt Erlend Blakstad Haffner og forfatter, politiker og kommunikasjonssjef Jo Stein Moen (Marintek).

Prosjektet har arrangert en rekke møter og workshops, der diskusjoner om forholdet mellom minne og videre liv på Utøya har stått sentralt.

Sommeren 2016 ble Hegnhuset, et nytt bygg som omslutter bevarte deler av Kafébygningen på Utøya, åpnet som minnested og læringssenter. Tor Einar Fagerland har sammen med arkitekt Atle Aas bidratt med en  utstilling, der et sentralt element er sms-er til og fra ungdommene som befant seg på øya i 2011. Les Ingunn Øklands kommentar "Råtekster fra Utøya" i Aftenposten 15. juli 2016.

Se også presentasjon av Hegnuset på NRK's nettsider.

Les mer om arbeidet med Utøya på www.utoya.no.


bilde rådgiverrolle