Publikasjoner

Publikasjoner


Publikasjoner

Artikler

Hjorth, Ingeborg 2018. "Hvorfor minnesteder? En undersøkelse av den minnepolitiske håndteringen av 22.juli-terroren". Nordisk kulturpolitisk tidsskrift, vol. 21, nr. 2, s. 246-268.

Hjorth, Ingeborg og Line Gjermshusengen 2017. "Et minne i bevegelse. Mønstre, spenninger og endringer i den nasjonale minnestedsprosessen etter 22. juli 2011". Tidsskrift for Kulturforskning vol.16, nr. 2, s. 5-29.

Fagerland, Tor Einar. 2016 "Følgeforskning og minneprosesser på Utøya 2013–2014". I: Enerbakk, Vidar et al. (red) De berørte etter 22. juli. Forskningsetiske perspektiver, Cappelen Damm Akademisk, s. 85-106.

Følgeforskning og minneprosesser på
Utøya 2013–2014
.

Fagerland, Tor Einar. 2016. "22 July and the Negotiation of Memory in Norwegian Society 2011-2014". I: Heritage, Democracy and the Public - Nordic Approaches, Ashgate

Fagerland, Tor Einar og Ingeborg Hjorth. 2016. "From Patriotic to Transnational Memory". I: Heritage, Democracy and the Public - Nordic Approaches, Ashgate, s. 27-37.

Gjermshusengen, Line. 2015. Rom for mennesker og minner. I: Nytt blikk: Fra åsted til minnested. Årsskrift fra stiftelsen arkivet 2015

Gjermshusengen, Line. 2014. "Folkets stemme: spontane minnesteder etter 22. juli". I: Årbok 2014 Fortidsminneforeningen: Dødens kulturminner. Oslo: Fortidsminneforeningen

Masteroppgaver

"Stedets makt. Utøya - et møtested mellom før og nå" Masteroppgave i kulturminneforvaltning, Anne Lene Andersen, NTNU 2014

"Arkiverte følelser - Om spontane minnesteder etter 22. juli og deres transformasjon fra minnesteder til arkivmateriale" Masteroppgave i kulturminneforvaltning, Line Henriksen (nå Gjermshusengen), NTNU 2013

Kronikker

"Vi tas tilbake til øyeblikket da terroren rammet Norge" Kronikk av Tor Einar Fagerland, publisert i Aftenposten 15.07.2015. 

"Å minnes liv med liv: Utøya og Ground Zero" Kronikk av Alice Greenwald, publisert i Dagbladet 24.09.2014

"22. juli som minnested: ny bruk av offentlig rom" Kronikk av Tor Einar Fagerland. Bearbeidet utdrag fra en tekst som inngår i «Kunstplan for minnesteder etter 22. juli», publisert av KORO 11.06.2013.

 

Se øvrige forskningsresultat i Cristin.

bilde Lines masteroppgave