om forskningsprosjektet

Om forskningsprosjektet

Om prosjektet

Prosjektet July 22 and the Negotiation of Memory forsker på terrortragediens kulturelle etterliv i det norske samfunnet. Spesielt ser vi på måten tragedien gjennom tidsspesifikke og permanente markeringer blir presentert og fortolket i våre offentlige rom.

En sentral tematikk er overgangen fra den første tiden med ulike former for offentlig bearbeiding (etablering av spontane minnesteder og organisering av uoffisielle markeringer) til mer offisielle og permanente markeringer i form av monumenter/minnesmerker/minnesteder. Forholdet mellom disse ulike "stages of memory" er sentralt for prosjektet. 

Prosjektet eies av Program for kulturminneforvaltning ved Institutt for historiske studier, NTNU, og finansieres av NTNU og Stiftelsen Falstadsenteret.


delprosjekt Utøya

"Minne, læring og historiefortelling på Utøya"

I delprosjektet «Minne, læring og historiefortelling på Utøya» dokumenterer og analyserer prosjektleder Tor Einar Fagerland prosessen på Utøya fra 22. juli 2011 og fram til åpningen sommeren 2016 og den planlagte innvielsen av et minne- og læringssenter bygget rundt de berørte delene av kafébygget. Arbeidet med å finne måter å balansere behovet for å minnes det som skjedde 22. juli med behovet for å legge til rette for nytt liv står her sentralt. Delprosjektet bygger på unik dokumentasjon fra innsiden av prosessen, gjennom prosjektgruppens involvering som rådgivere/ressurspersoner for AUF.


Delprosjekter

PhD-prosjekt

To doktorgradsprosjekt ble igangsatt i 2014, begge med de nasjonale minnestedene ved Utøya og i Oslo som tema. Stipendiat Line Gjermshusengens prosjekt fokuserer på hvilke narrativer som inkluderes og hvilke som utelates når samfunnet skal gi fysisk form til minnet om 22. juli, og omdefinere eksisterende steder til minnesteder.Stipendiat Ingeborg Hjorth studerer hvordan de nye minnestedene tar form dels som resultat av oppdragsgivers diskusjoner og forhandlinger med kunstnere/arkitekter, ofres pårørende og publikum, og dels som resultat av nåtidens forhandlinger med en tradisjonell kunstsjanger som i Norge er særlig forbundet med bearbeidingen av erfaringer fra andre verdenskrig. 

Masterprosjekt

To mastergrader i kulturminneforvaltning er avlagt innenfor prosjektet. Våren 2013 leverte Line Henriksen (nå Gjermshusengen) masteroppgaven "Arkiverte følelser - Om spontane minnesteder etter 22. juli og deres transformasjon fra minnesteder til arkivmateriale". Våren  2014 leverte Anne Lene Andersen masteroppgaven "Stedets makt. Utøya - et møtested mellom før og nå".

To masterprosjekt pågår per desember 2014. Marianne Magnussen studerer landskapet av 52 minnesmerker som ble skapt som følge av en anonym givers gave til kommunene som mistet en eller flere av sine innbyggere i terrorangrepene 22. juli 2011. Les mer om masterprosjektet herÅse Fredrikson studerer den pågående minnestedsprosessen i Trondheim, en av fire kommuner som takket nei til minnesmerket tilbudt av en anonym giver. 

 

10 des 2014

bilde utstilling rådhuset