Ny vitenskapelig artikkel

Ny vitenskapelig artikkel

En ny vitenskapelig artikkel om den nasjonale minnestedsprosessen 2011-2017 er publisert av Nordisk Kulturpolitisk Tidsskrift, i et spesialnummer om kulturledelse. Redaktørene skriver: "Ingeborg Hjorth investigates the national memorial process in the aftermath of the twin terror attacks in Norway on 22 July. Interestingly, she finds underlying confusion and vagueness in Norwegian memory politics. That observation could also be interpretad as a lack of leadership, could it not?". Artikkelen er tilgjengelig via plattformen Idunn.

James E. Young utnevnes til æresdoktor

James E. Young utnevnes til æresdoktor

Professor James E. Young, som har samarbeidet tett med forskergruppen og bidratt med råd for minnearbeidet på Utøya (Hegnhuset) og for etableringen av 22. juli-senteret, utnevnes til æresdoktor ved NTNU. Han holder et åpent foredrag i Dokkhuset torsdag 15. november kl. 11.

Ny publikasjoon

Ny publikasjoon

Artikkelen "Et minne i bevegelse - mønstre, spenninger og endringer i den nasjonale minnestedsprosessen etter 22. Juli 2011", skrevet av prosjektets to stipendiater Ingeborg Hjorth og Line Gjermshusengen, er publisert i Tidsskrift for kulturforskning nr. 2/2017. 

Konferanse om 22.juli-minnet

Konferanse om 22.juli-minnet

10. februar 2017 var prosjektgruppen representert på konferansen "Kollektivt minne og nasjonale traumer: 22.juli i et internasjonalt perspektiv" i regi av UiO og Det Norske Videnskaps-Akademi. Her utgjorde utstillingen i 22.juli-senteret utgangspunktet for faglige diskusjoner om formingen av en nasjonal fortelling om 22.juli-terroren, og om museers, domstolers, historikeres og underviseres innvirkning på måten hendelsene minnes på.

Utøyas Hegnhuset på liste over topp 10 bygninger i 2016

Utøyas Hegnhuset på liste over topp 10 bygninger i 2016

Oliver Wainwright, arkitektur- og designkritiker i the Guardian framhever Hegnhuset på Utøya som et av årets arkitektoniske høydepunkt: "A rare example of a memorial site of a terrorist attack handled without mawkish schmaltz or lurid sensationalism, the Hegnhuset on the island of Utøya makes a simple, powerful record of an event that shook the very foundations of Norway’s national identity. The cafe building, where Anders Breivik murdered 19 students before killing a further 50 on the island, has been retained as a stark relic, its walls sliced with Matta-Clark rawness, and encased in a simple timber and glass pavilion."


Boklansering

Boklansering

Tirsdag 13. september 2016 lanseres boka De berørte etter 22.juli. Forskningsetiske perspektiver på Litteraturhuset i Oslo. Tor Einar Fagerland har bidratt med et kapittel om følgeforskning og minneprosesser på Utøya 2013-2014. Les mer om arrangementet på nettsiden til De nasjonale forskningsetiske komiteene.

Hegnhuset på Utøya åpnet

Hegnhuset på Utøya åpnet

I forbindelse med femårsmarkeringen for terrorangrepene, ble Hegnhuset, et nytt bygg som omslutter bevarte deler av Kafébygningen på Utøya åpnet som minnested og læringssenter. Prosjektet har bidratt i arbeidet med utviklingen av senteret, og står bak en utstilling der et sentralt element er sms-er til og fra ungdommene som befant seg på øya i 2011. Les Ingunn Øklands kommentar "Råtekster fra Utøya" i Aftenposten 15.juli 2016. 

NTNUs formidlingspris 2015

NTNUs formidlingspris 2015

Prosjektgruppa ved Tor Einar Fagerland, Line Gjermshusengen og Ingeborg Hjorth, er stolte og glade over å ha mottatt NTNUs formidlingspris 2015 for arbeidet med 22.juli-senteret. Prisen ble tildelt prosjektgruppa sammen med arkitekt Atle Aas, som hadde ansvaret for utstillingens form og arkitektur.  Vi vil gjerne også dele æren med utstillingsgruppas femte medlem, Åshild Karevold, og alle de andre som har bidratt i den intense prosessen fram mot åpningen.

Les omtale og juryens begrunnelse på dekanatets blogg.


Mer enn 40.000 besøkende i 22.juli-senteret

Mer enn 40.000 besøkende i 22.juli-senteret

I løpet av de tolv første ukene etter åpning har det vært over 40.000 innom 22.juli-senteret. 2. oktober skrev Aftenposten om de besøkendes reaksjoner og tilbakemeldinger. Avisens kommentator Torstein Hvattum skrev under overskriften 22.juli-senteret: Ingen grunn til å nøle:

"22. juli-senteret har intet filter mellom oss og det vanvittige smellet, skuddene, ropene, fortvilelsen, gråten.Så er det likevel stillheten og håpet om at noe meningsfullt i det komplett meningsløse kan komme til å spire og gro, som fyller hodet på veien ut. Det er tid for etternølerne i regjeringskvartalet. Vi som skal viderefortelle historien."


Konferansen "Aldri mer 22. juli?"

Konferansen "Aldri mer 22. juli?"

UiO og NTNU ønsker velkommen til "Aldri mer 22. juli?", en internasjonal konferanse som diskuterer terrorangrepet 22.juli 2011 ut fra fire overordnede perspektiver: Demokrati, Ekstremisme, Minne, Ritualer.Konferansen finner sted 17.-19. september 2015 i Litteraturhuset, Oslo, på Utøya og i 22. julisenteret, Oslo. Norske og internasjonale forskere, politikere, kirkeledere og debattanter deltar. Keynotes: Chantal Mouffe, Roger Griffin, James E. Young and Ronald L. Grimes. Program og påmelding på www.aldrimer22juli.org 


22.julisenteret åpnet

22.julisenteret åpnet

Over 10 000 mennesker har vært innom 22.julisenteret den første uken etter åpning. Besøk senterets nettside; 22julisenteret.no. Utstillingen er omtalt i en rekke medier: se blant annet Lars Eltons omtale i Dagsavisen og Cathrine Sandnes' omtale i Dagbladet. Les også om utstillingsgruppens arbeid med utstillingen i Gemini


Bevilgning til 22. julisenteret over revidert nasjonalbudsjett

Bevilgning til 22. julisenteret over revidert nasjonalbudsjett

Regjeringen setter av 10,5 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett til et informasjonssenter om 22. juli. Sterke inntrykk venter besøkende, melder Aftenposten.


Klargjøring av lokalene for utstilling i høyblokka

Klargjøring av lokalene for utstilling i høyblokka

Mens arbeidet med nytt regjeringskvartal pågår i sentrum av Oslo, blir rommene i førsteetasje av høyblokka gjort klare til utstilling om angrepene som danner bakgrunn for byggeaktiviteten. Den tidligere kantina var hardt skadet etter eksplosjonen 22. juli 2011. En rekke provisoriske støttesøyler må fortsatt hjelpe til med å holde taket oppe. De store vindusflatene ble blåst vekk, og hullene tettes nå helt før vi begynner å legge til tekster, bilder og gjenstander som - sammen med rommet - vitner om historien.


Presseomtale av arbeidet med 22. juli-utstilling

Presseomtale av arbeidet med 22. juli-utstilling

Arbeidet med og planene for informasjonssenter og utstilling i Høyblokkas første etasje omtales i Aftenposten etter pressekonferanse 3.mars 2015.


Utstilling i Høyblokka

Utstilling i Høyblokka

NTNU har inngått samarbeid med Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon om etablering av et informasjonssenter om 22. juli-hendelsene i regjeringskvartalet. Vår forskningsgruppe har fått ansvar for faglig innhold og utforming av en utstilling som skal vises i første etasje av Høyblokka fra 22. juli 2015, og skal i tillegg utvikle et opplegg for besøkende skoleklasser. Utstillingsarbeidet ledes av Tor Einar Fagerland og Ingeborg Hjorth, og involverer dessuten arkitekt Atle Aas (design), kulturminneforvalter Åshild Karevold (web og skole) og forsker Line Gjermshusengen. Arbeidet med etableringen av senteret vil skje i tett dialog med AUF og Nasjonal støttegruppe etter 22. juli-hendelsene. 


Internasjonalt seminar i Danmark

Internasjonalt seminar i Danmark

23. januar 2015 deltar prosjektgruppen på det internasjonale seminaret "Memorials today - between a collective history of loss and new artistic strategies" ved KØS, Danmarks museum for kunst i det offentlige rom. 


Konferanse i regi av De nasjonale forskningsetiske komiteene

Konferanse i regi av De nasjonale forskningsetiske komiteene

12. desember 2014 ble konferansen "22. juli - Hva har forskningen lært oss?" avholdt på Litteraturhuset i Oslo. Deltakere i prosjektet bidro med foredrag og poster


Forskeropphold og foredrag i USA

Forskeropphold og foredrag i USA

I november 2014 besøkte prosjektleder Tor Einar Fagerland samarbeidspartnere i USA. Han holdt foredrag i New York, ved University of Massachusetts, Amherst (se plakat) og Indiana University, Bloomington (se plakat). 


Omtale av prosjektet i Gemini

Omtale av prosjektet i Gemini

I september 2014 ble prosjektet omtalt i Gemini - forskningsnytt fra NTNU og SINTEF: "Skifta rolle i striden om 22. juli-minnestader - Kulturminneforskar Tor Einar Fagerland skulle forske på debatten om minnestadene etter 22. juli. Slik vart han med eitt ein aktiv deltakar i si eiga forsking." Les hele saken på gemini.no


Internasjonal konferanse på Falstadsenteret

Internasjonal konferanse på Falstadsenteret

Konferansen "Memory and Learning in a Changing World" ble holdt på Falstadsenteret 15.-17.september 2014. Tor Einar Fagerland, Line Gjermshusengen og Ingeborg Hjorth bidro med innlegg om minnestedsprosessene etter 22. juli. Les konferanseprogrammet her.


Workshop i Oslo og på Utøya

Workshop i Oslo og på Utøya

Fra 26. til 29. mai 2014 holdt deltakere og partnere i prosjektet workshop med AUF og minnestedskomiteen for Utøya. Hovedtema var framtida til Kafébygningen.


Konferanse om minnematerialet etter 22. juli 2011

Konferanse om minnematerialet etter 22. juli 2011

Konferansen om minnematerialet etter 22. juli 2011 ble holdt på Riksarkivet i Oslo 3. april 2014. Line Gjermshusengen bidro med innlegg om spontane minnesteder og transformasjon fra minnested til arkivmateriale. Se konferanseprogrammet


Workshop i Oslo

Workshop i Oslo

12.-15. august 2013 organiserte prosjektet en workshop i Oslo med tittelen "July 22 and the Negotiation of Memory". Se programmet her.


Bidrag til kunstplan for nasjonale minnesteder

Bidrag til kunstplan for nasjonale minnesteder

Tor Einar Fagerland bidro med essayet "Fra monument og minnesmerke til minnested - ny bruk av offentlige rom" til Kunstplan for minnesteder etter 22. juli, publisert 11. juni 2013.


Forside TfK


montering utstilling


infosenter januar 2015


Foredrag etikkom 12.12.14


Bilde Poster


bilde konferanse litteraturhuset

poster umass