22. juli-senteret

22. juli-senteret

I januar 2015 inngikk NTNU en samarbeidsavtale med Kommunal- og moderniseringsdepartementet om etableringen av et informasjonssenter om 22.juli 2011 i regjeringskvartalet. Forskningsprosjektet July 22 and the Negotiation of Memory fikk ansvar for å utvikle en utstilling til senteret. 

Senteret og utstillingen åpnet 22. juli 2015. 

Utstillingens konsept, innhold og utforming er utviklet av en utstillingsgruppe bestående av Tor Einar Fagerland, Atle Aas, Ingeborg Hjorth, Line Gjermshusengen og Åshild Karevold. 

Prosjektleder Tor Einar Fagerland har hatt det faglige ansvaret for utstillingen. Arkitekt Atle Aas har hatt ansvar for utforming og utstillingsarkitektur. Åshild Karevold, studieleder ved lærerutdanningen på Hint og tidligere museumspedagog ved Falstadsenteret, har utarbeidet tilhørende nettside og undervisningsressurser. Stipendiatene Ingeborg Hjorth og Line Gjermshusengen har, ved siden av å utarbeide innhold, hatt særlig ansvar for kontakt med ofrenes etterlatte og for å dokumentere utstillingsprosessen.

Forskningsprosjektet bistår senterets stab i utviklingen av formidlingstilbud for ulike grupper besøkende.


Les mer på www.22julisenteret.no og på senterets Facebookside.

Bilder fra åpningen av senteret.


presseomtale

Presseomtale av utstillingen

Blindheim, Anne Marte: "Den brutale sannheten" i Dagbladet 21.07.2015.

Elton, Lars: "Tiden det tar" i Dagsavisen 22.07.2015

Fagerland, Tor Einar: "Kronikk av faglig ansvarlig ved 22. juli-senteret: Vi tas tilbake til øyeblikket da terroren rammet Norge" i Aftenposten 15.07.2015. 

Haugan, Idun: "De viktigste tingene fortelles med dempet stemme" i Gemini 22.07.2015. 

Henriksen, Arve: "35.000 har besøkt 22.juli-senteret" i Aftenposten 03.10.2015.

Hvattum, Torstein: "22.juli-senteret: Ingen grunn til å nøle" i Aftenposten 22.07.2015. 

Moxnes, Agnes: omtale av utstillingen i Dagsrevyen, NRK 21.07.2015.

Røed, Kjetil: "Ingen 'Hall of fame'" i Aftenposten 22.07.2015

Sandnes, Cathrine: "Samtidsruinen" i Dagbladet 25.07.2015

Skjeggestad, Helene: "Årets 22. juli-markering tvinger oss til å se tilbake. Det er tungt. Og det er riktig." i Aftenposten 22.07.2015

 

 


Åpning 22.juli-senteret


tidslinje i 22.juli-senteret


Bilde av Utøya i 22.juli-senteret