Jentekonferansen 2020

Jentekonferansen 2020

12. februar inviteres jenter i 9. og 10. trinn og VGS i Trøndelag til Jentekonferansen 2020.
Tema for årets konferanse er klima, miljø og IT-sikkerhet.

Program 2020

Prosjektet Jenter og teknologi

Prosjektet Jenter og teknologi

 

”Jenter og teknologi” arrangerte faglige og sosiale aktiviteter for jentene på NTNUs 3-årig  teknologiutdanninger gjennom hele studieåret. Prosjektet ble avsluttet våren 2019.

For å motivere og inspirere jenter til å velge en 3-årig ingeniør/bachelor utdanning, inviterer vi til en årlige Jentekonferanse.

I prosjektet har vi hatt et tett samarbeid med næringslivet som blant annet har bidratt med kvinnelige rollemodeller. Nær kontakt med næringslivet gjør det lettere for våre studenter å skaffe seg bacheloroppgaver, sommerjobb og etter hvert sin første jobb.

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon

Ragnhild Madsen, prosjektleder
Mobil: 926 79 590
E-post: ragnhild.n.madsen@ntnu.no

Therese Mjøen
Mobil: 928 06 580
E-post: therese.mjoen@ntnu.no

Velkomstdag

Sosiale media

Jentekonferansen

Årlig inviteter vi jenter i 9. og 10 trinn og VGS i Trøndelag til en Jentekonferanse.

Jentekonferansen er for deg som ønsker å bli inspirert og motivert til å velge teknologiutdanning.
Onsdag 12. februar 2020 inviterer vi 450 jenter fra 9. og 10. trinn fra ungdomsskoler og VGS i Trøndelag på NTNU til den syvende jentekonferansen i Trondheim.

Påmelding

Se tidligere konferanser.

 

Sosiale aktiviteter

I prosjektet la vi vekt på et godt studiemiljø for at jentene skulle trives og gjennomføre studiene.

Jentene på teknologiutdanningene ble invitert på sosiale aktiviteter med faglige innslag på jentelunsj og jentekvelder.

Sosiale aktiviteter i prosjektet

Velkomstdag

Før immatrikulering og offisiell skolestart inviterte Jenter og teknologi til velkomstdag for nye jenter. Velkomstdagen videreføres av fakultetene for noen av studieprogrammene som var omfattet av prosjektet.

På velkomstdagen møtte jentene andre jenter som skulle gå i samme klasse som dem og jenter på de andre teknologiutdanningene. 
 

Studier

Studier

Jenter og teknologi  jobbet med nettverksbygging for å skape bra studiemiljø på de 3-årige ingeniør-/bachelorprogrammene i Trondheim: 

Byggingeniør
Dataingeniør
Digital forretningsutvikling 
Digital infrastruktur og sybersikkerhet
Elektroingeniør
Fornybar energi
Logistikk
Maskiningeniør
Matteknologi
Materialteknologi

Samarbeidspartnere


Samarbeidspartnere 

                        

 

Partner i prosjektet


Partner i prosjektet