Prosjektet Jenter og teknologi

 

”Jenter og teknologi” arrangerer faglige og sosiale aktiviteter for jentene på teknologiutdanningene på Campus Kalvskinnet gjennom hele studieåret. For å motivere og inspirere jenter til å velge en 3-årig ingeniør/bachelor utdanning, inviterer vi til en årlige Jentekonferanse.

Vi ønsker å utdanne flere jenter og ta vare på de jentene som begynner hos oss.

For å få til et robust jentemiljø er alle jentene på teknologiutdanningene invitert til å være med på noen av aktivitetene. Studieretningene Byggingeniør, Dataingeniør, Drift av datasystemer, Fornybar energi, IT-støttet bedriftsutvikling, Logistikk og Maskin får tilbud om å delta på aktivitetene. De fleste aktivitetene er forbeholdt jentene i første studieår.

Vi samarbeider tett med næringslivet om blant annet besøk av kvinnelige rollemodeller. Nær kontakt med næringslivet gjør det lettere for våre studenter å skaffe seg bacheloroppgaver, sommerjobb og etter hvert sin første jobb.

Aktiviteter høsten 2018

 

Kontaktinformasjon

Ragnhild Madsen, prosjektleder
Mobil: 926 79 590
E-post: ragnhild.n.madsen@ntnu.no

Therese Mjøen
Mobil: 928 06 580
E-post: therese.mjoen@ntnu.no

Årlig inviteter vi jenter i 9. og 10 trinn og VGS i Trøndelag til en Jentekonferanse.

Jentekonferansen er for deg som ønsker å bli inspirert og motivert til å velge teknologiutdanning.
Tirsdag den 13. februar 2018 deltok 350 jenter fra 9. og 10. trinn fra ungdoms-skoler og VGS i Trøndelag på NTNU sin femte jentekonferanse i Trondheim.

Program Jentekonferansen 2018
Se film fra Jentekonferansen 2018

Vi legger til rette for et godt studiemiljø som gjør at jentene trives og gjennomfører studiene.

Jentene på teknologiutdanningene inviteres på sosiale aktiviteter med faglige innslag på jentelunsj og jentekvelder.

Sosiale aktiviteter i prosjektet

Før immatrikulering og offisiell skolestart inviterer Jenter og teknologi til velkomstdag for nye jenter mandag 13. august.

Her får du møte andre jenter som skal gå i samme klasse som deg og jenter på de andre teknologiutdanningene på Kalvskinnet. 
 

Studier

Vi jobber med nettverksbygging for å skape bra studiemiljø på følgende 3-årige ingeniør-/bachelorprogram: 

Byggingeniør
Dataingeniør
Fornybar Energi
Informatikk, drift av datasystemer
IT-støttet bedriftsutvikling
Logistikkingeniør
Maskiningeniør


Samarbeidspartnere 

                         

 


Partner i prosjektet