Prosjektet Jenter og teknologi

 

”Jenter og teknologi” arrangerer faglige og sosiale aktiviteter for jentene på teknologiutdanningene på Campus Kalvskinnet gjennom hele studieåret. For å motivere og inspirere jenter til å velge en 3-årig ingeniør/bachelor utdanning, inviterer vi til en årlige Jentekonferanse.

Vi ønsker å utdanne flere jenter og ta vare på de jentene som begynner hos oss.

For å få til et robust jentemiljø er alle jentene på teknologiutdanningene invitert til å være med på noen av aktivitetene. Studieretningene med minst jenter, IT-støttet bedriftsutvikling, dataingeniør, drift av datasystemer, elektro, maskin, olje- og gassteknologi og matrialteknologi får tilbud om å delta på kollokvegrupper i matematikk og programmering. De fleste aktivitetene er forbeholdt jentene i første studieår.

Vi samarbeider tett med næringslivet om bedriftsbesøk og besøk av kvinnelige rollemodeller. Nær kontakt med næringslivet gjør det lettere for våre studenter å skaffe seg bacheloroppgaver, sommerjobb og etter hvert sin første jobb.

Aktiviteter våren 2018

 

Kontaktinformasjon

Ragnhild Madsen, prosjektleder
Mobil: 926 79 590
E-post: ragnhild.n.madsen@ntnu.no

Therese Mjøen
Mobil: 928 06 580
E-post: therese.mjoen@ntnu.no

Årlig inviteter vi jenter i 9. og 10 trinn og VGS i Nord- og Sør-Trøndelag til en Jentekonferanse.

Jentekonferansen er for deg som ønsker å bli inspirert og motivert til å velge teknologiutdanning.

Se film fra Jentekonferansen 2016
Film av dronen på konferansen 2016

Se film fra Jentekonferansen 2015

 

For å beholde de jentene som allerede har begynt hos oss, tilbyr vi kollokviegrupper i matematikk og programmering og bedriftsbesøk.

I forkant av kollokviegruppene får alle deltakerne gratis mat og spiser sammen.

Faglige aktiviteter i prosjektet

Kollokviegruppene i matematikk og programmering er fulltegnet.

Vi legger til rette for et godt studiemiljø som gjør at jentene trives og gjennomfører studiene.

Jentene på teknologiutdanningene inviteres på sosiale aktiviteter med faglige innslag på hyttetur, jentelunsj og jentekvelder.

Sosiale aktiviteter i prosjektet


Samarbeidspartnere 

                        

 


Partner i prosjektet